Start Kari chatbot Spør meg

>Enormt oppmøte til temadag om risikoutsatte for vold

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Enormt oppmøte til temadag om risikoutsatte for vold

12.03.2018

585 personer ville lære mer om voldutsatte og vold i nære relasjoner.

Krisesenteret i Sarpsborg og nettverksgruppen "Samlet mot vold i nære relasjoner" arrangerte forrige uke siste temadag om risikoutsatte om vold og overgrep.

De påmeldte var fra mange fagområder, både fra Sarpsborg og andre kommuner, samt statlige, fylkeskommunale og private instanser.

- Det var rekordpåmelding. Det var påmeldt 600 personer, og med minimalt frafall var 585 personer til stede. Det hadde ikke vært plass til flere, sier Birgith Amundsen Gellein.

Hun er leder på Krisesenteret og jobber med dette temaet.

- Vi har alle et ansvar for å forbygge og bekjempe vold i nære relasjoner, og det store oppmøtet viser at dette tas på alvor, sier hun.

Les mer om Krisesenteret her.

Hun synes det er viktig at mange får god kompetanse på dette feltet, slik at man kan se faresignaler og bekjempe vold.

Hun startet dagen med å si: «Vold i nære relasjoner må forstås som kriminalitet, en samfunnsutfordring og et folkehelseproblem, i et livsløps- og generasjonsperspektiv. Først da vil vi bli i stand til å forebygge og bekjempe volden.»

Programmet for dagen var om voldens psykologi, vold og overgrep mot personer med utfordringer med rus og/eller psykisk helse, og hva det gjør med de som jobber med andre menneskers lidelser. Psykologspesialist Per Isdal var foredragsholderen denne dagen.

Fagdag om risikoutsatte for vold.