Start Kari chatbot Spør meg

>Enstemmig om å endre visjon

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Enstemmig om å endre visjon

22.03.2018

«Sammen skaper vi byen» blir til «Sammen skaper vi Sarpsborg».

Under formannskapet torsdag 22. mars ble innstillingen om å endre visjon enstemmig vedtatt. Forslaget til ny visjon er «Sammen skaper vi Sarpsborg».

Samfunnsplanen er ferdig på høring og på vei til sluttbehandling. Samfunnsplanen bygger på tre hovedelementer: Det gode hjemstedet, jobbene for framtiden, opplevelser for livet.

Sammen skaper vi Sarpsborg

Nærmere 300 innbyggere har bidratt med innspill som ble bearbeidet og innarbeidet i planforslaget.

I videoen under kan du se hva visjonen bygger på:

14 innspill

Det kom 14 innspill til høringsutkastet. De fleste høringspartene er positive til hovedinnholdet og oppbyggingen av samfunnsplanen. De mest kritiske merknadene er knyttet til fokuset på byen, konkret hvordan kommunen skal vokse i by og tettsteder eller rundt lokalsentra.

– Det kan tolkes at planen handler om bysentrum og at det kan gå på bekostning av andre steder i kommunen. Det siste jeg vil er at folk er med i en visjon de ikke føler seg hjemme i, sier saksordfører Harald Rønneberg.

Han mener den nye visjonen ikke er like «spisset» som den andre og håper derfor på enstemmig både i formannskapet og i bystyret.

Enstemmig vedtatt

I den forbindelse gikk formannskapet inn for at Sarpsborgs visjon skal være "Sammen skaper vi Sarpsborg". Les hvilke andre saker som ble behandlet her.

Bystyret skal også behandle samfunnsplanen i sitt møte 12. april.