Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Enten ny skole på Opstad – eller utbygging av Tindlund-skolene

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Enten ny skole på Opstad – eller utbygging av Tindlund-skolene

14.09.2018 av Eva Rekvin

Bystyret bestemte at to alternativer skal utredes videre for å møte elevveksten på vestsiden av Glomma i Sarpsborg.

Skolene på vestsiden har behov for større kapasitet, grunnet vekst i elevtallet. Bystyret har vedtatt at disse to alternativene utredes videre:

  • Bygge ny ungdomsskole på Opstad og gjøre om skoleanlegget på Tindlund til en ren barneskole
  • Bygge ut skoleanlegget på Tindlund, slik at det fortsatt kan være både ungdomsskole og barneskole der

Nye toaletter på Tindlund barneskole

En videre utredning skal gjøres for å få et best mulig beslutningsgrunnlag. Dette innebærer imidlertid at både beslutning og bygging skyves ut i tid.
Mens utredningene gjøres, skal derfor Tindlund barneskole få et tiltrengt løft ved at det bygges nye og bedre toalettfasiliteter for barneskoleelevene. I dag må nemlig elevene gå ut for å komme til toalettene.
Arbeidsplassene for lærerne på barneskolen skal også utbedres.

Starter forprosjekt

Det skal nå startes et forprosjekt som skal kvalitetssikre kostnadsanslag for bygging både på Opstad og på Tindlund. I tillegg skal muligheten for å utvide eksisterende skoletomt på Tindlund utredes. Rådmannen vil legge fram en ny sak til politisk behandling når dette arbeidet er gjennomført.