>Samarbeider for å øke livskvaliteten for personer med rus- og psykiske lidelser

Teamleder i Kompetansesenter for rus og psykisk helse, Håkon Steigum Løes og prosjektleder Bjørn Andre Omberg.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Samarbeider for å øke livskvaliteten for personer med rus- og psykiske lidelser

01.09.2017 av Maren Engebretsen

Sarpsborg kommune og sykehuset starter nå et felles team som skal gjøre hverdagen enklere for mange.

I tillegg til å øke livskvaliteten, er målet at dette samarbeidet skal føre til færre innleggelser, mindre rus, mindre kriminalitet og en lettere hverdag også for pårørende. For noen kan det være aktuelt å få hjelp til å kunne jobbe. 1. september starter teamet sitt arbeid. Fra oppstart vil de jobbe med 30 personer med rus- og psykiske lidelser. Etter planen vil 140 personer få oppfølging av teamet etter et halvt års drift.

Skal oppsøke pasientene

Utgangspunktet for å bruke den nye metoden, var at Sarpsborg kommune og Sykehuset Østfold mente at situasjonen kunne vært langt bedre for flere dersom behandlingstilbudene hadde vært mer oppsøkende, lettere tilgjengelige, mer fleksible, tilstrekkelig intense og mer langvarige.

Metoden som skal brukes, kalles FACT-modellen. Metodikken er utviklet i Nederland de siste 15 årene - og nå skal den altså tas i bruk i Sarpsborg.

Det viktigste med denne metoden er å samle fagkunnskapen på ett sted og at man hjelper personene der de er.

- FACT-modellen handler om å oppsøke pasientene der de er. Dersom pasienter av ulike årsaker ikke har forutsetninger for å møte opp til faste avtaler i våre lokaler, kan vi heller ikke være nyttige for dem. Derfor vil vi nå oppsøke dem hjemme, på arbeidsplassen og andre arenaer hvor våre tjenester ofte vil være mer effektive, sier Håkon Steigum Løes, teamleder ved Kompetansesenter for rus og psykisk helse.

Nettopp oppsøkende behandlingsteam er en av Helsedirektoratets sterkeste anbefalinger i Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse.

Fagkompetansen blir samlet

FACT-teamet vil holde til i Jernbanegata, der hvor lavterskel helsestasjon for rusmisbrukere er i dag. Funksjonene til Helsestasjonen vil bli ivaretatt på nye og mer effektive måter i samarbeid med FACT-teamet. I Jernbanegata vil psykologer, sykepleiere, brukerspesialister, sosionomer med flere fra både kommunen og sykehuset være samlet. Til sammen blir det 13 personer som vil jobbe med dette.

- En stor fordel er også at fagkompetansen er samlet på ett sted, slik at de til enhver tid tar stilling hvilke behov pasienten har og hvilken behandling som passer, mener teamlederen.

Dermed kan de gjøre tiltak der og da, i stedet for å tenke på hva som er sykehusets ansvarsområde og hva kommunen skal gjøre for pasientene.

Les mer om samarbeidet her.