>Fakturering for barnehager og SFO januar 2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fakturering for barnehager og SFO januar 2018

24.11.2017 av Eva Rekvin

Barnehagefakturaer for januar er sendt ut med de prisendringer som er foreslått i kommunebudsjettet for 2018. SFO-fakturaer for januar er kun sendt ut med tillegg for årlig prisjustering.

Prisendringene er sendt ut med forbehold om at bystyret vedtar disse i sitt møte 14. desember. Vedtatte prisendringer vil være gjeldende fra 1. januar 2018. Dersom bystyret skulle vedta andre priser, vil faktura korrigeres i februar.

Nye priser pr. måned i barnehage:

(Priser økes med 6,2 prosent.)

100 % plass kr 2.910
80 % plass kr 2.561
60 % plass kr. 1.921
50 % plass kr. 1.601
Matpris økes med 5 kr. for 100 % plass, til 225 kr.

Nye priser SFO:

(Priser økes med 2,5 prosent.)

100 % plass kr. 2.670
60 % plass kr. 1.762
40 % plass kr. 1.175
Morgenplass kr. 1.120
Ettermiddagsplass kr. 2.240

Endelig vedtatte betalingssatser, gjeldende fra 1. januar 2018, legges ut her på www.sarpsborg.com 20. desember 2017.

Kontaktperson:

Elisabeth Botorabi, tlf. 69 10 88 35.