>Fakturering for barnehager og SFO januar 2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fakturering for barnehager og SFO januar 2019

23.11.2018 av Eva Rekvin

Barnehage- og SFO-fakturaer for januar er sendt ut med de prisendringer som er foreslått i kommunebudsjettet for 2019.

Prisendringene er sendt ut med forbehold om at bystyret vedtar disse i sitt møte 13. desember. Vedtatte prisendringer vil være gjeldende fra 1. januar 2019. Dersom bystyret skulle vedta andre priser, vil faktura korrigeres i februar.

Nye priser pr. måned i barnehage:

(Priser økes med 3,1 prosent.)

100 % plass kr 2.990
80 % plass kr 2.631
60 % plass kr. 1.973
50 % plass kr. 1.645
Matpris økes med 5 kr. for 100 % plass, til 230 kr.

Nye priser SFO:

(Priser økes med 2,8 prosent.)

100 % plass kr. 2.745
60 % plass kr. 1.812
40 % plass kr. 1.208
Morgenplass kr. 1.150
Ettermiddagsplass kr. 2.305

Endelig vedtatte betalingssatser, gjeldende fra 1. januar 2019, legges ut på kommunens nettside innen 20. desember 2018.

Kontaktperson:

Elisabeth Botorabi, tlf. 69 10 88 35.