>Felles barn - felles ansvar

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Felles barn - felles ansvar

21.12.2016 av Maren Lunde

«Der barn og unge lykkes» heter det i visjonen til Sarpsborg kommune. Dessverre får noen vanskeligere forutsetninger enn andre i livet sitt. Å sette barna og ungdommen i fokus, og ta grep for sterkere samhandling, skal gi utsatte barn og unge bedre hjelp tidligere.

Britt Hege Engeset har ledet Sarpsborg kommune sitt prosjekt for et mer samordnet tjenestetilbud til utsatte barn og unge. –Det er en kjensgjerning at enkelte barn havner mellom to stoler, at verdifull tid går tapt mens man venter, eller at noen kan bli kasteballer i systemet vi har i dag. Derfor har vi forsøkt å finne forbedringer for å legge til rette for bedre og tidligere innsats, forteller Engeset.

Rett hjelp til rett tid

Prosjektarbeidet har ført til en rekke forslag til endringer for å lykkes med målet om å gi riktig hjelp til rett tid. - Å styrke samordningen og utviklingsarbeidet blir viktig, vi må sørge for at alle de ulike instansene som jobber med barn og unge har felles målsettinger, fortsetter prosjektlederen.

Det blir også foreslått å etablere et system for forpliktende samarbeid, og et tverrfaglig samarbeidsteam som gir råd til foreldre eller ansatte. - Vi foreslår å ha «En dør inn» for de som har problemstillinger som ikke løses innenfor en av kommunens enheter alene. Vi mener også at det trengs et tverrfaglig tiltaksteam som kan komme raskt inn med tiltak.

Å gjøre tilbudet kjent blant alle som kan trenge det er avgjørende. En nettbasert veileder med informasjon om hva du kan gjøre hvis du er urolig eller bekymret kan også bli aktuelt.

Taushetsplikt

Mange har støtt bort i utfordringer med taushetsplikt. Erfaringer viser at tett samarbeid med de berørte, og å opparbeide en gjensidig tillit, fører til at taushetsplikten kan oppheves i mellom hjelpeinstansene ved et skriftlig samtykke fra brukeren.

- Taushetsplikten må tas på alvor, men at det er til barnets beste at alle som er involvert kan snakke sammen, sier Engeset.

God kultur

- Godt samarbeid handler i stor grad om en god samarbeidskultur, mener Engeset. - Kulturen må ha sitt utspring i gode systemer, og felles mål. I Sarpsborg er det viktig å jobbe hardt for å komme tidligere inn med tiltak, for å snu en negativ utvikling. Problemene blir lett store når de får utvikle seg over tid.