Start Kari chatbot Spør meg

>Flomvarsel for Sarpsborg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Flomvarsel for Sarpsborg

09.04.2018

Vannstanden synker i Glomma. Vi fikk mye vann i denne vårflommen, men heldigvis ikke alvorlig storflom i vårt område.

NVE oppfordrer alle som bor langs sjøene der flommen ennå ikke har nådd toppen, å sikre verdier mot flomvannet. NVE fraråder å oppholde seg langs flomstore elver, og å holde seg unna elver og bekker med stor vannføring.

Dette er siste nytt

22. mai 2018: Vannstanden synker

Vannstanden i Glomma er nå synkende og på omlag 2000 kubikkmeter vann hvert sekund gjennom Sarpsfossen. Vannmengdene lenger opp i Glomma er også synkende. Alt tyder nå på at faren for storflom i vårt område er over. 

14. mai 2018: Mye vann, men ikke storflom

I dag er det 2810 kubikkmeter vann hvert sekund i Sarpsfossen. Det er høy vannstand og en "vanlig", stor vårflom i vårt område. Det er ingenting nå som tyder på at vi vil få en alvorlig storflom i Sarpsborg-distriktet.

11. mai 2018: Litt mer klor i drikkevannet

Glomma er vår største drikkevannkilde. På grunn av vårflommen er vannet mer grumsete enn vanlig. Derfor øker vi mengden klor i renseprosessen. Det kan føre til at det lukter og smaker litt mer klor av vannet enn vanlig. Økningen er helsemessig ufarlig.

2. mai 2018: Mindre sannsynlighet for storflom

Sarpsborg kommune har fulgt flomvarslene fra NVE og som alle kan følge på www.varsom.no. Fordi det har vært lite nedbør, samt godt og varmt vær, har snøsmeltingen i lavlandet gått som normalt. Det reduserer sannsynligheten for storflom. Uansett forbereder vi oss på at det vil komme mye vann i årets vårflom og følger flomvarslene nøye.

6. april 2018: Sarpsborg kommune har startet planleggingen

Vi begynte vår planlegging av nødvendig beredskap før påske. Vi forholder oss hele tiden til de siste analysene og oppdateringene fra NVE. Innbyggerne i Sarpsborg skal være trygge på at vi tar høyde for at det blir stor vårflom i år på linje med flommen i 1995.

Kommunen har vært på et felles møte hos Fylkesmannen i Østfold hvor kommunene, NVE, Statens vegvesen og E-CO (kraftstasjoneier), Sivilforsvaret, Heimevernet og politiet var tilstede. Fylkesmannen har ansvar for å koordinere de ulike ressursene i tilfelle en flom og møtet avklarte de ulike beredskapsaktørenes rolle i tilfelle av flom. Det er gjort mange tiltak siden flommen i 1995, blant annet av krafteier som sikrer bedre styring av vassdragene. Flomkart for Østfold er pålitelige og NVE gir oppdaterte og pålitelige varsler jevnlig. 

Viktige nyhetskilder og flomkart

Her kan du holde deg løpende oppdatert om de siste analysene og nyhetene om mulig vårflom i år:

Norges vassdrags- og energidirektorat

www.varsom.no

Kart over flomsoner: Du kan velge å se ulike flomsoner for det vi kaller 10-, 50-, og 200-årsflommer.

 

Hvor stor blir vårflommen?

Her er en forklaring på hvordan vårflommen kan variere i Glomma gjennom Sarpsborg:

Vårflom er et årlig fenomen i store deler av landet. Akkurat hvor stor vårflommen blir er helt avhengig av været. Blir det en vår med moderat varme og lite nedbør, får vi en ganske normal vårflom selv der det er uvanlig mye snø. Året 1988 er et godt eksempel på det. Da var det litt mer snø østafjells enn det er nå, men moderat varme og lite nedbør førte til en helt ordinær vårflom uten spesielle problemer. I 2018 var det spesielt mye snø i forhold til normalt i lavereliggende områder på Sør- og Østlandet. Over store deler av Sør-Norge for øvrig var det 30-50 prosent mer snø enn normalt.

Hvis det skulle bli mye nedbør kombinert med varme, vil det bli uvanlig stor flom. 1995 er eksempel på et slikt år. Da var det også mer snø enn normalt, i likhet med 1988. Mye nedbør sammen med varme førte til svært stor flom i mai/juni med omfattende skader.