Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Flyktninger og bevillinger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Flyktninger og bevillinger

11.11.2020

I neste møte i Utvalg for velferd og folkehelse foreligger det to utfordrende saker om serverings- og skjenkebevilling, samt en sak om bosetting av flyktninger for neste år.

Utvalg for velferd og folkehelse har møte 17. november. Flere av sakene er ventet å skape politisk debatt.

Bosetting av flyktninger

En av sakene de skal behandle – og som til slutt blir endelig avgjort i bystyret – gjelder bosetting av flyktninger. Kommunedirektøren i Sarpsborg anbefaler å bosette 24 flyktninger i 2021. Dette er i tråd med forespørselen fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

IMDi har også spurt kommunen om hvor mange flyktninger de kan ta imot. Til det foreslår kommunedirektøren å svare at kommunen har kapasitet til å bosette totalt 45 flyktninger neste år, men at dette kan økes ved behov. Det er bygget opp kapasitet og kompetanse til et slikt antall, både i flyktningeteamet (NAV) og i St. Marie læringssenter. Bosetting av 45 flyktninger vil gi økonomi og kompetanse som bidrar til et godt integreringsarbeid for hele innvandrerbefolkningen, mener kommunedirektøren. I tillegg foreslår kommunedirektøren å be IMDi om å få bosette 1-2 mindreårige flyktninger, for å kunne opprettholde et bemannet bofellesskap.

Skjenkebevilling

Pizzaniniborg AS har søkt om skjenkebevilling for alkoholholdig drikke for en ny periode, fram til 2024. Dette gjelder for restaurantene Pizzanini og Indian palace i St. Mariegate 76. Kommunedirektøren innstiller på at det ikke gis skjenkebevilling.

Begrunnelsen er at den ansvarlige ikke oppfylle kravene om egnethet. Det er lagt avgjørende vekt på en uttalelse fra politiet, som er unntatt offentlighet. Det vises også til uttalelser fra Skatteetaten og Kemnerkontoret der det blant annet kommer fram at selskapet ikke har betalt forfalt moms og arbeidsgiveravgift.

Saken blir endelig vedtatt i utvalget.

Serveringsbevilling

En annen sak utvalget skal avgjøre gjelder serveringsbevilling for mat for Restaurant Birdie ved Borregaard golfklubb. Restauranten er en avdeling av Pizzafabrikken AS. Det var en annonse på Facebook som gjorde at kommunen ble kjent med matservering i lokalene og som nå har resultert i en formell søknad.

Kommunedirektøren anbefaler å gi serveringsbevilling, men under tvil. Bakgrunnen for tvilen er at ansvarlig søker har stått bak mange selskaper i Fredrikstad og Sarpsborg og der det har vært betydelige utfordringer, særlig knyttet til manglende innbetalinger av skatter og avgifter og gjentatte fristoversittelser.

Siden de mest alvorlige forholdene gjelder selskaper som ikke lenger er i drift og at forholdene har blitt bedre de siste par årene, anbefaler altså kommunedirektøren at det gis serveringsbevilling. Samtidig står det i saksframlegget at det ikke kan påregnes at det også gis skjenkebevilling for alkohol hvis det kommer en søknad om dette, fordi andre kriterier da vil gjelde og det er større rom for skjønn.