>Flytter del av gangstien i Glenghølen midlertidig

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Flytter del av gangstien i Glenghølen midlertidig

17.08.2021

Sarpsborg kommune skal legge ny vannledning fra Ravneberget til pumpestasjonen i Glengshølen på Opsund-siden. Derfor må den grusede gangstien over gresset nær pumpestasjonen flyttes midlertidig mens arbeidet pågår. Arbeidet ved pumpestasjonen starter i slutten av denne måneden.

Gangstien langs vannkanten i Glengshølen er mye benyttet av turgåere og som skolevei i stedet for å følge fortauet ved siden av bilveien.

Den nye vannledningen vil bli lagt i Glomma. Den vil ligge et godt stykke i den mudrede rennen som fergen "Krabben" fulgte inn i Glengshølen, og deretter mot pumpestasjonen.

Ledningen vil erstatte gammel ledning som kommer inn over golfbanen og ligger delvis over private eiendommer over hele Opsund i dag. Denne blir lagt død og satt ut av drift.

Prosjektet vil bestå av styrt boring i løsmasser, boring i fjell og ledning i vann med belastningslodd. Noe graving vil forekomme (tilknytning til eksisterende og etablering av nye kummer). I tillegg til styrt boring i løsmasser ved Opsund, vil det gjennomføres rørpressing av spillvann-, overvann og trekkerør under Opsundveien frem til pumpestasjonen.

Det er tre hoved aktiviteter som skal gjennomføres på prosjektet:

1. Trasestyrt boring i løsmasser (ca. 700m) fra Opsundveien (Glengshølen).

2. Boring i fjell (ca. 325m) fra Ravneberget (sør for Baterød).

3. Vannledning senket i Glengshølen (ca. 640m).

Byggherre er Sarpsborg kommune ved Gunnar Fossen Larsen. Entreprenør er Kystmiljø, en del av Leif Grimsrud AS.