>Vil vite hvordan du har det

Innhold

Karianne J. Bergman og Hanne Rosbach

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Vil vite hvordan du har det

05.11.2021

8. november går startskuddet for en av Norges største folkehelseundersøkelser. 250 000 innbyggere i Viken inviteres til å svare på spørsmål om hvordan de opplever egen helse, trivsel, livskvalitet og nærmiljøet sitt.

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet (FHI) og Viken fylkeskommune og vil gi viktig kunnskap om hvordan folk har det i Viken og hvordan de trives i nærmiljøet der de bor.

Viktig for kommuner i Viken

- God helse og livskvalitet er en forutsetning for en bærekraftig utvikling i vår region. Gjennom denne undersøkelsen vil vi få helt ny unik, lokal kunnskap om hvordan folk opplever egen livssituasjon. Vi vet at dette er kunnskap som kommunene i Viken trenger i sitt arbeid for å bedre folks helse, trivsel og livskvalitet, sier fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune, Siv Henriette Jacobsen i en pressemelding

Virksomhetsleder og helsesjef, Karianne J. Bergman og rådgiver for samfunnsplanlegging og leder av folkehelsegruppa i kommunen, Hanne M. Rosbach, er veldig glad for å styrke kunnskapsgrunnlaget om hvordan folk har det.

- Det er viktig at alle som blir valgt ut svarer på undersøkelsen, sånn at vi får mest mulig nyansert kunnskap om blant annet sosial ulikhet i Sarpsborg, sier Hanne Rosbach.

- Dette bidrar til at vi kan sette inn mest mulig målrettede tiltak, sier Karianne J. Bergman.

250 000 innbyggere får undersøkelsen på SMS og e-post

250 000 innbyggere over 18 år i alle Vikens 51 kommuner en invitasjon til å delta i undersøkelsen. Utvalget er tilfeldig og invitasjonen går ut på e-post og SMS.

Spørsmålene handler om alt fra trivsel i nærmiljø til søvn, tilgang til ulike fasiliteter, sosial kontakt og omgang, psykisk og fysisk helse, støyplager, fysisk aktivitet, matvaner og bruk av tobakk og alkohol.

Det vil være mulig å svare på undersøkelsen til og med 26. november.

Les mer på www.viken.no/folkehelseundersokelsen og nettsidene til FHI om folkehelseundersøkelser.