Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Har opprettet et forbedringsteam for å sikre gode pasientforløp fra hjem til hjem

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Har opprettet et forbedringsteam for å sikre gode pasientforløp fra hjem til hjem

04.04.2019

Kommunen jobber for gode pasientforløp for eldre og kroniske syke og har etablert et forbedringsteam som jobber med å sikre gode overganger mellom behandlingsnivåene.

Etter invitasjon fra KS og Folkehelseinstituttet deltar også kommunen i læringsnettverket «Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke». Dette er en nasjonal satsning på læringsnettverk for helhetlige, koordinerte og trygge pasientforløp. Det gjennomføres mange nettverk over hele Norge. 

Satsningen støtter en retningsendring i helsetjenesten, fra å stille spørsmålet «Hva er i veien med deg?» til «Hva er viktig for deg?»

Om forbedringsteamet

Forbedringsteamet er tverrfaglig sammensatt av ansatte fra sykehjem, hjemmetjenesten, legetjenester, helsehus og de som tildeler heldøgnstjenester.

- Det er viktig at pasientene opplever gode pasientforløp. Derfor må vi kvalitetssikre hele forløpet og informasjonsflyten, sier kvalitetsrådgiver Helse og velferd, Ellinor Andreassen.

Vil sikre gode overganger

Det er mange forskjellige helseinstanser en pasient skal innom. Det kan for eksempel være at de først kommer til legevakt eller fastlege, deretter sykehus, deretter helsehuset, deretter hjemmetjenesten.

- Vi må finne løsninger som gjør at overgangen mellom de ulike instansene oppleves ukomplisert og at de rette helseopplysningene følger med pasienten. Vi gjør mye bra arbeid i dag også, men vi kan bli enda bedre, sier kvalitetsrådgiveren.

Når en pasient skal overføres fra sykehus til kommunen, får de ofte besøk av pasientkoordinator på sykehuset. Pasientkoordinatoren gir informasjon om hvilke muligheter som finnes og fungerer som bindeledd mot kommunens helsetjenester.

Hva er viktig for deg

Andreassen understreker at det viktigste spørsmålet de kan stille pasientene, er "hva er viktig for deg".

- På den måten kan pasienten sette mål for hvordan hun/han skal mestre hverdagen bedre uavhengig av sykdom og funksjonsnedsettelse.

Forbedringsteamet jobber målrettet med ulike temaer:

  • Få innsikt og felles forståelse av hvordan pasientforløpet er i dag fra hjem - sykehus - helsehus - hjem. Dette gjelder både hva som er bra og hvor det er utfordringer.
  • Hvordan sikre gode overganger - sjekklister
  • Mål for arbeidet og målepunkter som viser om vi blir bedre
  • Systematisk innføring av «Hva er viktig for deg?»-samtalen inkludert dokumentasjon
  • Opplæring
  • Kommunikasjon/informasjon