>Forbered deg på væromslag

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Forbered deg på væromslag

Publisert: 20.01.2024 Av: Ole Christian Foss og Maren Lunde

Det er meldt væromslag og sendt ut oransje farevarsel om svært vanskelige kjøreforhold fra og med søndag. Kommunen har satt kriseledelse, og har viktig informasjon og klare oppfordringer til innbyggerne. Blant annet trenger vi din hjelp for å grave fram sluk og kummer.

Salter hovedveiene, og ber innbyggere om hjelp 

Våre mannskaper har så langt denne helgen ryddet snø flere steder i Sarpsborg sentrum, og planlegger lørdag kveld å kjøre saltrunde på kommunale hovedveier. Disse veiene må prioriteres da det er her det er mest trafikk.
Videre gjennom helgen planlegger vi for ny runde med rydding og salting av hovedveiene våre – og vi har hele tiden vurdering av strøing av gater utenfor sentrum. Det vil uansett være utfordrende kjøreforhold, og vi oppfordrer innbyggere som ikke må ut å kjøre om å la bilen stå om veiene er blanke.

På bildet øverst i denne saken ser dere Sarpsborgs ordfører Magnus Arnesen som graver fram et sluk i gata si.

Når temperaturen stiger og snøen smelter samtidig som det regner, vil det bli oversvømmelser om ikke vannet har et sted å gjøre av seg. I Sarpsborg har vi om lag 11.500 kummer og flere titalls tusen veisluk. Disse ligger nå begravd under snø, og vi er avhengig av å få åpnet flest mulig av dem.
Derfor ber vi også dere innbyggere om hjelp. Vet du om en kum eller et sluk i gata hvor du bor, vil det være til stor hjelp om du bidrar med å grave og hakke frem dette. Er det frosset is er det fint om dere strør på salt.
Ordfører Magnus Arnesen har allerede gravd frem et sluk i sin gate.

Håper å kunne holde skoler og barnehager åpne

Østfold fylkeskommune har meldt at de stenger de videregående skolene, og at Østfold kollektivtrafikk vurderer om kollektivtransport og skoleskyss vil kjøre.

I Sarpsborg vil det bli tatt en endelig avgjørelse om skolene skal stenges på søndag. Vi vil i det lengste forsøke å holde barne- og ungdomsskolene våre åpne som vanlig. Dette gjelder også SFO og barnehagetilbudet.
- Denne vurderingen henger sammen med hvor kritisk værsituasjonen faktisk blir, og om skoleskyssen kjører, forklarer Erik Bråthen som er direktør for Kommuneområde oppvekst.

Foresatte vil få beskjed om hva som skjer gjennom meldinger i Vigilo, på kommunens nettside, og på Facebook.

Utfordrende for hjemmesykepleien

De vanskelige kjøreforholdene er utfordrende også for hjemmesykepleien vår. De vil bli forsinket, og vil ikke klare å besøke alle de egentlig skal innom.

Vi er i dialog med pårørende og brukere, og må vurdere hvem som er avhengig av å få besøk. I fellesskap skal vi finne gode løsninger.
Om du kjenner noen som vanligvis får besøk av hjemmesykepleien, ber vi deg som kan om å stille opp og avlaste med nødvendig hjelp.
- Vi prioriterer de som har størst behov for hjelp, og vurderer om enkelte må legges inn på sykehjem for å bli ivaretatt, sier Kirsti Skaug, direktør for Kommuneområde helse og velferd.

Skaug opplyser også om at dagsentrene vil holdes stengt, og at forebyggende tjenester vil måtte avlyse ulike hjemmebesøk. Dette kan gjelde jordmødre, fysioterapi og ergoterapi. Berørte vil få beskjed.