Start Kari chatbot Spør meg

>Fordelte tilskudd til frivillige organisasjoner

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fordelte tilskudd til frivillige organisasjoner

29.05.2018

Utvalg for kultur og oppvekst behandlet fordeling av tilskudd til en rekke lokale organisasjoner i sitt møte i dag. Her finner du oversikt over fordelingen.

Tilskudd til kulturaktiviteter for mennensker med bistandsbehov

Det er satt av kr. 485.000,- til fordeling til kulturaktiviteter for mennesker med bistandsbehov. Kommunen har mottatt 7 søknader om tilskudd. 

Somaliske forening har søkt om tilskudd for å skape aktiviteter for medlemmer som har bistandsbehov, men søknaden er avslått fordi mener det er for uklart hva tilskuddet skal brukes til.

Fordeling:

AOF Østfold - 180.000
Nygårdshaugen IL - 260.000
Sarpsborg somaliske organisasjon - avslag
Detroit cars - 5.000
IMPULS - 10.000
Sarpsborg innebandyklubb - 22.000
Tune sokn - 8.000

Drifts- og aktivitetstilskudd til lag og foreninger

Det er satt av kr. 2 847.266,- til fordeling til drifts- og aktivitetstilskudd til lag og foreninger. Kommunen har mottatt 99 søknader om tilskudd, og det er omsøkt til sammen kr. 11 706.783,-. 

I underkant av 2 mill. kr. fordeles som drifts- og aktivitetstilskudd med grunnlag i driftsutgifter og aktivitetsnivå. Kr. 842.000,- fordeles ut fra antall medlemmer mellom 6 og 19 år. Medlemstilskuddet settes til kr. 125,- pr. medlem.

Fordeling følger av denne tabellen. 

Tilskudd til drift av grendehus

Det er vedtatt nye retningslinjer for tildeling av tilskudd til kulturformål i Sarpsborg kommune fra 2018. I denne forbindelse ble det vedtatt å opprette en egen tilskuddsordning for drift av grendehus.

Det ble imidlertid ikke definert en egen ramme til fordeling til grendehusene. Tilskudd til drift av
grendehus belastes fortsatt samme ramme som drifts- og aktivitetstilskuddet. Rådmannen ønsker å fremme egen sak i løpet av 2018 for å vedta en totalramme til fordeling til grendehusene.

Det har kommet inn 6 søknader om tilskudd til drift av grendehus.  Det var tilsammen søkt om 220 000,- 

Fordeling: 

Folkvang grendehus - 10.000
Nye folkets hus (Greåker) - 7.000
Foreningen speidertun - 10.000
Agnalt grendehus - 35.000
Gunnarstorp grendehus - 30.000
Ingedal grendehus - 20.000