Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Foreslår endringer i boligsoneparkeringen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Foreslår endringer i boligsoneparkeringen

26.09.2018

Boligsoneparkering er en spesiell parkeringsordning for områder der parkering for beboere prioriteres foran andre grupper. På hverdager etter klokken 16.00 kan man fortsatt parkere gratis i boligsonen i Sarpsborg. Det kan man også hele dagen lørdag og søndag.

Politikerne i utvalget for plan, miljø og teknikk sender nå forskriften om boligsoneparkering ut på høring. Innbyggerne kan dermed være med på å bestemme hvordan den skal bli. Her er forslagene til endringer:

  • Det kan tildeles parkeringstillatelse i en boligsone til beboer som har fast bopel innenfor avgiftssonen i sentrum eller bosatt umiddelbart utenfor boligsonen. Dette vurderes i hvert enkelt tilfelle. Årsaken er at det legges til rette for at beboere i sentrum som ikke disponerer egen parkeringsplass får muligheten til å kjøpe parkeringstillatelse i boligsone i umiddelbar nærhet.
  • Næringslivets behov for parkering skal være løpende og det åpnes opp for å kunne få tillatelse utover 2 plasser per virksomhet etter søknad og individuell vurdering.
  • Håndverkere og omsorgsarbeidere som utfører oppdrag i boligsoner kan tildeles en årlig parkeringstillatelse som gjelder for alle boligsoner, og det presiseres at det kun er i forbindelse med oppdrag at parkeringstillatelsen er gyldig.
  • Dersom behovet for avtaleparkering opphører, refunderes ikke avtaleperiode kortere enn 6 måneder.