>Foreslår nye utbedringer på Sarpsborg scene

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Foreslår nye utbedringer på Sarpsborg scene

12.09.2017 av Maren Lunde

Rådmannen foreslår et sidebygg på Sarpsborg scene som gjør tilgjengeligheten langt bedre for rullestolbrukere og andre bevegelseshemmede. I tillegg foreslår rådmannen å utbedre fasaden på hele bygget i 2018.

Tilrettelagt for rullestolbrukere

Sidebygget skal inneholde vareheis, lasteinngang, sidescene og lager. Heisløsningen gjør det mulig å gi rullestolbrukere og andre bevegelseshemmede tilgang til tilrettelagte plasser lengre oppe i salen. Utredningen av denne løsningen er gjort i samarbeid med Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. De planlagte tiltakene vil rasjonalisere driften av bygget. Dette vil ha en samlet utgift på ca. kr. 30 mill. kr.

Sidebygget er planlagt i Håkonsgate med gjennomgang for fotgjengere. Det vil være nødvendig å stenge Sarpsborg scene i noen uker mens vi bygger.

Vil utbedre fasadene

Rådmannen foreslår også å utbedre fasadene i 2018. Dette inkluderer å bytte ut dører og vinduer, og oppgradere taket. Dette har en samlet utgift på ca 19 mill. kr.

Ønsker dialog med fylkeskommunen

Utvidelse av sceneåpningen og ny orkestergrav er ikke planlagt som en del av utbedringene som skal gjennomføres nå. Rådmannen foreslår at det blir satt i gang en dialog med Østfold fylkeskommune om kostnadene en orkestergrav vil medføre, siden dette først og fremst er et behov ut fra regionale hensyn. Utvidelse av sceneåpningen må gjøres etter at det bestemt om Sarpsborg scene skal ha en orkestergrav.

Saken behandles i Utvalg for oppvekst og kultur tirsdag 19. september. Det er bystyret som fatter endelig vedtak i sitt møte 12. oktober.

Her finner du saksframlegget i saken om utbedringer på Sarpsborg scene. 
Saksframlegg Sarpsborg scene
Skisse 1 Sarpsborg scene
Skisse 2 Sarpsborg scene

Her finner du innkallingen til møtet i Utvalg for oppvekst og kultur.