>Forskrifter på høring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Forskrifter på høring

14.02.2018

Fartsforskrift som regulerer hastighet på sjøen, og ordensforskrift med bestemmelse om bruk av vannscooter blir sendt på høring etter vedtak i utvalg for plan, miljø og teknikk 14. februar.

Etter at regjeringen opphevet vannscooterforskriften, ble vannscootere og fritidsbåter likestilt etter loven, og kommunene fikk ansvar for å sørge for eventuell regulering av bruk av vannscooter gjennom lokale forskrifter dersom kommunene ønsket det.

Farstforskrift og ordensforskrift

Sarpsborg kommune har utredet lokale reguleringer for ferdsel til vanns i kommunen. Med bakgrunn i denne utredningen har Utvalg for plan, miljø og teknikk vedtatt å sende forslag til fartsforskrift for motorisert ferdsel på sjøen på høring. Forskriften skal ivareta hensynet til natur, miljø, sikkerhet og friluftsliv. Forskriften gjelder alle fartøy. Utvalget vedtok også å sende ordensforskrift med bestemmelse om bruk av vannscooter på høring. Fredrikstad og Hvaler vil foreslå en ordensforskrift med den samme ordlyden for vannscooter som foreslås i Sarpsborg.

Høringsfristen er satt til1. april 2018. Her kan du lese forslag til nye forskrifter (se sak PS 6/18)