Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Endret eiendomsskatt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Endret eiendomsskatt

19.11.2019 av Pål Nilsen

Alle som eier eiendom i Sarpsborg vil oppleve endringer i eiendomsskatten i 2020, på grunn av nye regler, nye eiendomstakster og endrede satser. Noen vil betale mindre enn tidligere, mens andre må betale mer.

Sarpsborg er en av 371 kommuner i Norge som har eiendomsskatt i 2019. Siden denne skatten går direkte til kommunen, er den et viktig bidrag til kommunens økonomi. I 2019 får Sarpsborg kommune nesten 220 millioner kroner i inntekter fra eiendomsskatten.

Ny taksering

I løpet av de siste halvannet årene har det foregått ny taksering av alle 42.000 objekter, fordelt på 22.000 eiendommer i Sarpsborg. De nye takstene er ennå ikke klare for alle eiendommer, men de vil danne grunnlaget for eiendomsskatten i 2020. I mars neste år vil eierne få beskjed om de nye takstene og hva de skal betale i eiendomsskatt. Det vil samtidig bli gitt informasjon om adgangen til å klage på takstene. 

Hvor mye du skal betale i eiendomsskatt er ikke bare avhengig av eiendomstaksten. Et eventuelt bunnfradrag og ikke minst promillesatsen spiller en viktig rolle. Dette er det politikerne som bestemmer.

Promillesatser

Forrige gang eiendommene ble taksert, var i 2008 og de fleste eiendommer har naturlig nok hatt en til dels betydelig verdiøkning siden den gang. For 2019 har eiere av boliger og hytter betalt 5 promille (0,05 prosent) av taksten i eiendomsskatt, mens eiere av næringseiendommer har betalt 7 promille. Siden de nye takstene nå gir høyere verdier, ville eiendomsskatten blitt tilsvarende dyrere hvis ikke promillesatsen reduseres. Samtidig har Staten bestemt at maksimal eiendomsskatt på bolig- og fritidseiendommer går ned fra 7 til 5 promille og det er signaler om at dette kan bli redusert til 4 promille fra 2021. 

Kommunedirektøren foreslår for politikerne at satsen settes ned til 3 promille for bolig- og fritidseiendommer, og til 5,2 promille for næringseiendommer. Satsene er ikke tenkt økt de neste fire årene.

Hvis forslaget vedtas vil en bolig- eller fritidseiendom med en takst på 2 millioner kroner bli belastet med 4200 kroner i eiendomsskatt i 2020. En takst på 3 millioner gir 6300 kroner i eiendomsskatt og en takst på 4 millioner tilsier en eiendomsskatt på 8400 kroner i året.

Fradrag

De nye sentrale reglene sier at det skal trekkes fra 30 prosent på alle takster før eiendomsskatten beregnes. Av denne grunn foreslår derfor kommunedirektøren at det tidligere bunnfradraget som kommunen har hatt, tas bort. 

Kommunedirektøren foreslår også å fjerne aldersfradraget på eldre hus, siden husets byggeår i liten grad er relevant for den reelle verdien på huset i dag. Forslaget innebærer også at det ikke lenger vil være fritak de tre første årene for nye eiendommer. Dette var en regel som ble innført for å hjelpe unge inn på boligmarkedet, mens utviklingen i dag tilsier at de aller fleste nyetablerte kjøper bruktbolig.

Hvis kommunedirektørens forslag blir vedtatt, vil den totale inntekten på eiendomsskatt øke med 24,2 millioner kroner. 3 millioner av økningen skyldes flere eiendommer, mens det resterende skyldes virkningen av omtaksering samt de nye reglene og skattesatsene.

-Vi ønsker at denne økte inntekten ikke skal gå inn i driften, men i stedet brukes til gode investeringer. I første omgang foreslår vi derfor at inntekten går inn i fondet som skal gjøre det mulig å bygge et nytt bibliotek i Sarpsborg med åpning i 2022, sier kommunedirektør Unni Skaar.

Du kan lese kommunedirektørens forslag her.

Saken skal vedtas av formannskapet 28. november og i bystyret 12. desember.