Start Kari chatbot Spør meg

>Fortsatt økte utgifter for barnevernet - hjalp rekordmange barn i 2017

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Fortsatt økte utgifter for barnevernet - hjalp rekordmange barn i 2017

27.04.2018

Antall saker øker fortsatt for barnevernet - både undersøkelser, hjelpetiltak, omsorgstiltak og ettervern øker.

Det melder kommunen til Fylkesmannen i halvårsrapporteringen pr. 31.12.17.

Det er i årsrapporteringen redegjort for merforbruket. Barnevernet har hatt en økning i kostnadene på 16 millioner fra 2016.

- Barn har rett til beskyttelse

Barnevernsleder Britt Hege Engeset understreker at det aller viktigste er at alle de barna som trenger hjelp fra barnevernet, skal få hjelp. Derfor har barnevernet innarbeidet et system som ivaretar en god prioritering slik at de mest alvorlige sakene påbegynnes først.

- Barn har rett til beskyttelse mot vold og overgrep. Dette er det mest alvorlige barn kan bli utsatt for, sier hun.

På grunn av store arbeidsmengder, hadde kommunen et fristbrudd i undersøkelsessakene på 37 prosent. Det vil si at i disse sakene har det gått over tre måneder fra melding er konkludert, til sak er undersøkt.

- Alle vil få sin sak undersøkt, selv om det er beklagelig at det vil ta lengre tid, sier hun.

Utfordringer og tiltak

Omfanget av undersøkelsessaker, hjelpetiltakssaker og omsorgssaker er større enn tidligere. Dette gjelder både barn som mottar tiltak fra barnevernet og pågående meldings- og undersøkelsesarbeid. Alvorlighetsgradene i sakene er også større, og flere saker med innhold av vold og overgrep. Færre saker henlegges enn tidligere. Det er også flere som mottar tiltak fra barnevernet, sammenlignet med 2016.

Selv om det er flere plasseringstiltak enn tidligere, har akuttplasseringer har gått ned i 2017. Det har i flere situasjoner lykkes barnevernet å finne andre midlertidige løsninger for å avhjelpe situasjonen. Barnevernet har sterkt fokus på dette.

Årsaken

Årsaken til den økende saksmengden er sammensatt. Offentlige ansatte forholder seg i større grad til sin meldeplikt, samfunnet krever mer av barnevernet, og kravet fra myndighetene om kvalitet og kompetanse er økende.

- Samfunnsutviklingen viser oss at utfordringene er tøffere på flere plan. Dette gir også utslag på barnevernsstatistikken. Undersøkelser Kommunal rapport viser til er at kommunene har brukt det dobbelte av utgifter til barnevernet enn for 10 år siden. Dette forteller oss mye, sier barnevernslederen.

Barnevernet har gjennom hele 2017 arbeidet med flere særlig tunge saker som har krevd mye ressurser, både på saksbehandlersiden og tiltakssiden.

Politikerne blir orientert om halvårsrapporteringen i Utvalg for velferd og folkehelse 2. mai. Les alle saksdokumentene her