Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Fortsatt usikkerhet om ny jernbane

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Fortsatt usikkerhet om ny jernbane

07.01.2020 av Pål Nilsen

Et «rett linje-alternativ» blir ikke billigere enn å bygge ut jernbanen gjennom byene. Det skriver Jernbanedirektoratet i et brev til departementet. De har heller ikke klart å finne tiltak for å redusere kostnadene nevneverdig.

Dermed er usikkerheten for utbyggingen av jernbanen gjennom Østfold blitt ytterligere forsterket. Direktoratet vil komme med sine konkrete anbefalinger senest 13. mars.

Som kjent har kostnadene økt betydelig for utbyggingen av dobbeltspor fra Haug til Seut, og derfra videre gjennom Fredrikstad og Sarpsborg. Derfor fikk Jernbanedirektoratet i oppdrag fra Samferdselsdepartementet om å se på muligheter for å redusere kostnadene. Men i svarbrevet fra direktoratet antydes det at kostnadene for utbyggingen snarere vil stige ytterligere. Det siste anslaget antyder en totalkostnad på 63 milliarder kroner for hele strekningen fram til Halden, noe som er over 10 milliarder mer enn forrige anslag.

Utbygging i etapper

Direktoratet mener at det ikke vil være noe å spare på å bygge en rettere linje utenom Fredrikstad. Dette fordi dagens jernbanespor uansett må opprettholdes på grunn av godstrafikken. I tillegg vil disse alternativene gi dårligere måloppnåelse ved at stasjonene vil ligge utenfor byene.

Den nye utredningen slår også fast at en etappevis utbygging sydfra vil være billigere enn for eksempel å bygge ut gjennom Sarpsborg by før Fredrikstad by. Strekningen Haug-Seut vil uansett måtte bygges ut først – og denne strekningen alene er nå like dyr som hele utbyggingen opprinnelig var beregnet å skulle koste.

Andre alternativer

Og som om ikke det er nok: Direktoratet har vurdert et femtitalls tiltak for å få ned kostnadene, inkludert lavere hastighet på togene. Totalt sett kan disse tiltakene redusere kostnadene med 500 millioner kroner, men dette er svært lite sett i forhold til totalkostnaden.

Direktoratet skriver: «Dersom det ikke er rom for å prioritere utbyggingen av Haug-Seut, bør det ses nærmere på andre alternativer for togtilbudet til og fra Nedre Glomma.» De skriver imidlertid ikke noe om hva disse alternativene kan være. Direktoratet vil gi en nærmere anbefaling om veien videre i sitt innspill til Nasjonal Transportplan som har høringsfrist 13. mars.

-Må holde trykket

Svein Larsen (Ap) er saksordfører for jernbanesaken. Han kommenterer saken slik: «Svarbrevet fra Jernbanedirektoratet til Samferdselsdepartementet bekrefter at den valgte løsningen med jernbane gjennom byene fortsatt er den beste løsningen. Så ser jeg at kostnadene øker, men det er usedvanlig viktig at trykket på full InterCity-utbygging opprettholdes. Vi har ikke råd til å la være.»

På Jernbanedirektoratets nettsider kan du lese hele brevet med vedlegg.