Start Kari chatbot Spør meg

>Full kontroll ved Baterød vannverk

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Full kontroll ved Baterød vannverk

16.05.2018

Du som innbygger i Sarpsborg kan være helt trygg på at drikkevannet du får er trygt og bra selv med grumsete vann i Glomma på grunn av vårflommen.

Ifølge UNICEF lever hele 2,4 milliarder mennesker – hvert tredje menneske – på jordkloden med dårlige sanitære forhold og utrygge vannkilder. Kort oppsummert blir vi syke av dårlig vann, og rent vann er grunnleggende for liv og helse.

I vår del av verden tar vi rent vann i springen hjemme ofte for gitt. De som jobber ved Baterød vannverk gjør en formidabelt viktig jobb døgnet rundt for å sikre befolkningen vår rent og trygt drikkevann. En stor vårflom som vi har nå gjør arbeidet ekstra krevende.

Tidlig forberedt

Kommunen startet forberedelsene til den ventende vårflommen tidlig. Det viste seg å være helt riktig. Det plutselig varme vårværet på Østlandet gjorde at flommen kom tidligere enn beregnet.

- Vi gikk tidlig gjennom alt vi har av planer for å være trygge på at alle rutiner ble fulgt i forbindelse med vårflommen. I tillegg har vi sikret installasjoner inne i vannverket. Vi tok høyde for mye mer vann enn det kom, sier Cato Brynildsen ved vannverket.

Der har mannskapet etter hvert fått mye erfaring med ulike vannføringer i Glomma.

- Vi har ansatte her som var med i den store vårflommen i 1995 og andre litt mindre vårflommer. Den kunnskapen er selvsagt veldig god å ha.

Tester drikkevannet

En rask kikk på vannet i Glomma nå viser at det er brunt og grumsete. Mange forskjellige partikler og bakterier dras med i landets største elv. Likevel: vannet du får ut av kranene hjemme er trygt å drikke.

- Det ferdig rensede vannet testes jevnlig før det sendes ut i rørnettet til innbyggerne, men nå i vårflommen tester både Mattilsynet og vi enda oftere. Vi har også investert i eget måleapparat som vi bruker hver dag. Hvis det finner bakterier som ikke skal være der får vi automatisk beskjed, forklarer Brynildsen.

Test av vann ved Baterød vannverk.

Michael Lencner tester drikkevannet ved Baterød vannverk.