>Ny vei på Bede åpner tidligere enn planlagt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Ny vei på Bede åpner tidligere enn planlagt

07.09.2017

Allerede i løpet av denne helgen åpner den nye kjøreveien og gang- og sykkelveien på Bede.

Entreprenøren har blitt raskere ferdig enn først antatt, og derfor vil Navestadveien bli åpnet også for biltrafikk i løpet av denne helgen. Det medfører at de som skal på jobb mandag morgen 11. september igjen kan kjøre denne veien.

Veien er ikke asfaltert og fortsatt foregår det anleggsarbeider langs veien. Det er derfor svært viktig at bilistene kjører hensynsfullt og tilpasser farten. Dersom dette ikke blir overholdt, vil entreprenøren måtte stenge veien på nytt for å ivareta sikkerheten.  
Veien vil måtte stenges 2-3 dager senere i høst på grunn av asfaltering og avsluttende arbeider.

Dette er prosjektet:

  • Ny gang- og sykkelvei mellom innkjørselen til det tidligere smelteverket og Sikakrysset (Nordbergveien). Dette er en videreføring av tidligere gang- og sykkelvei og fortausprosjekt i Navestadveien.
  • Kjøreveien vil bli utbedret samtidig. Det laveste punktet vil bli hevet cirka én meter over dagens veihøyde, og det høyeste punktet vil bli senket cirka én meter under dagens veihøyde. Det gjør vi for å bedre kjøre- og siktforholdene.

Når prosjektet er ferdigstilt vil det være sammenhengende gang- og sykkelvei eller fortau langs hele Navestadveien fra riksvei 111 til Haugeveien.

Prosjektet finansieres av Sarpsborg kommune med statlig tilskudd.

Kontaktpersoner: Byggherre (Sarpsborg kommune, Enhet kommunalteknikk):

  • Prosjektering: Arild O. Karlsen, tlf. 91519463
  • Byggeledelse: Øivind Brynildsen, tlf. 90029647

Entreprenør (Veidekke Industri A/S):

  • Anleggsarbeider: Steinar Hermansen, tlf. 45212579