Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Gikk i pluss, men fortsatt stramt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Gikk i pluss, men fortsatt stramt

14.02.2019

Sarpsborg kommune endte opp med et plussresultat på 26 millioner kroner i 2018, men har stramt økonomisk handlingsrom.

Kommunedirektøren mener derfor at det må strammes inn på driften, at det må være et moderat investeringsnivå, og at det må være god økonomistyring i tiden framover.

Det er netto driftsresultat, som omfatter alle kommunens inntekter og utgifter i løpet av et regnskapsår, som er på 26 millioner kroner. Det regnskapsmessige overskuddet er noe høyere, nemlig 31,1 millioner kroner. I prosent er netto driftsresultat på 0,6. Dette er klart under hva som er anbefalt for norske kommuner.

Omsorgstjenester og helsehus

Utfordringene for kommunen har i 2018 ligget innen kommuneområde helse og velferd, og kommuneområde oppvekst.

Kommunene får tyngre oppgaver, flere eldre innbyggere, og i tillegg andre brukere med mer omfattende behov.
Eksempelvis hadde Borgen, Valaskjold og Tune i 2018 et merforbruk på 11, 4 millioner kroner før fond, mens Helsehuset hadde brukt 2 millioner kroner mer enn justert budsjett. Kommunen merker at pasienter skrives raskere ut av sykehuset, og det er dermed et stort press for å ta imot disse både til hjemmetjenesten og helsehuset.

Barnevernet

Utviklingen for barnevernet i Sarpsborg har lenge vært bekymringsfull.
Ved at de opplever en økning i antall barn og ungdommer som må plasseres i institusjoner og fosterhjem. Antall meldinger til barnevernet er konstant, men det er flere omfattende og alvorlige saker enn tidligere som tar mye mer tid. Barnevernet har i 2018 et mindreforbruk på 4,4 millioner kroner, men de har fra 2017 og 2018 fått økt rammene med til sammen 20 millioner kroner.

Ny norm i skolen

Innen oppvekst er det brukt 11,6 millioner kroner mer enn budsjettert hos skolene. Nye krav til lærertetthet, spesialundervisning og oppfølging av mobbesaker trekkes fram som noen av årsakene.

Alternative skolearenaer har brukt 4,3 millioner mer enn budsjettert, på nye brukere med større behov.

Også strømutgiftene koster kommunen mer enn budsjettert, og ender med et merforbruk på 7 millioner kroner.

Økte skatteinntekter og høyere inntekter til finansiering av ressurskrevende tjenester, bidrar til at kommuneregnskapet likevel kan gjøres opp med et moderat overskudd.

Gjeldsgraden synker

Det er ellers positivt at kommunens gjeld går nedover. Kommunen har siden 2017 hatt en handlingsregel om at gjelden ikke skal øke i perioden.