Start Kari chatbot Spør meg

>Gjennomførte kontroll ved festivaler

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Gjennomførte kontroll ved festivaler

20.06.2018

For første gang gjennomførte MAKS uteliv den 16.juni en stor tverretatlig kontroll ved festivaler i Sarpsborg. Resultatene viser at det er viktig og nyttig å jobbe på denne måten.

Tre festivaler fant sted i Sarpsborg den aktuelle lørdagen, med Sommerfest på torget, Glengfestivalen i Kulåsparken, og Olavsfestivalen på Greåker.

Dette så MAKS uteliv som en god anledning til å gjennomføre en kontroll på tvers av etater, og stilte med representanter fra politi, brannvesen, kemner og Mattilsynet. Tidligere har kontroller vært rettet mot faste serverings- og skjenkesteder i kommunen. Nå var det festivalene sin tur.

Mål

– Hensikten med kontrollene er å sikre gjester et trygt og trivelig uteliv, og ansatte et trygt arbeidsmiljø. Kontrollene har også som mål å avdekke eventuelle ulovligheter i bransjen. Vi skal fremme god praksis, forebygge, hindre ulovlig virksomhet og tilrettelegge for like konkurransevilkår, sier Bente Holm Sælid i Sarpsborg kommune. Hun var ansvarlig for kontrollen som ble gjennomført.

Reaksjoner

Både politi og brannvesen var godt fornøyd med det de kontrollerte på de ulike festivalene, og roser arrangørene for å ha oppfylt de kravene som på forhånd ble stilt for å arrangere.

Kemnerkontoret og Mattilsynet var derimot ikke fornøyd med det de oppdaget under sine befaringer.

Blant tingene de trekker frem er;

  • Bruk av et firma som ikke er registrert i Brønnøysund/enhetsregisteret eller hos Mattilsynet for salg og ansvar for mat.
  • Avvik på kjøletemperaturer, nedkjølingsrutiner og internkontrollsystem.
  • Mangel på personallistebok hos to av tre festivalarrangører. Arrangørene har meldt tilbake at de ønsker mer informasjon om reglene.
  • Kasser på festivalområdene var ikke i henhold til lover og retningslinjer for blant annet kassarapporter/bokføring av salg.

Kemnerkontoret og Mattilsynet opplyser at de vil følge opp de forskjellige sakene. Tilsynsmyndighetene tilbyr også råd og veiledning for arrangører som trenger det.

Vil fortsette

– Å samarbeide på tvers av etater er nyttig. Erfaringene viser at det er behov for å videreføre denne type kontroller, spesielt med tanke på hygieniske og økonomiske forhold, sier Sælid.

Les mer om MAKS uteliv her.