Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

Logo med snarvei til jubeleumsportalen

>Gledelig nedgang i personbiltrafikken

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Gledelig nedgang i personbiltrafikken

19.01.2017

- At vi nå kan påvise en nedgang i personbiltrafikken i Nedre Glomma siste år, er gledelig. Det viser at vi er på rett vei for å nå målene som ligger til grunn for store, statlige investeringer i vår region.

Det sier Ole Haabeth (fylkesordfører), Sindre Martinsen-Evje og Jon Ivar Nygård (ordførere i Sarpsborg og Fredrikstad), Turid Stubø Johnsen (avdelingsdirektør i Statens vegvesen) og Anne Siri Haugen (prosjektdirektør i Bane NOR) etter at det nå er klart at personbiltrafikken i Nedre Glomma har hatt en nedgang på to prosent fra 2015 til 2016, og er på samme nivå som i 2013.

Enklere alternativer til bil

Det er tallene fra trafikkregistreringspunktene som brukes til å følge opp målet om nullvekst i personbiltrafikken innen utgangen av 2017 som viser dette.

- Dette er gledelig. Den bekymringsfulle trafikkveksten er flatet helt ut og er på 2013-nivå. Det er spesielt positivt for målsetningen om nullvekst innen utløpet av 2017 som ligger som et premiss for de statlige investeringene gjennom belønningsmidler, bypakkemidler og senere bymiljøavtaler i Nedre Glomma. - Nå jobber vi videre med tiltak for å gjøre det enklere å reise kollektivt, gå eller sykle, legger fylkesordfører, og ordfører i Fredrikstad og Sarpsborg til.

Flere reiser med buss

Da avtalen om statlige belønningsmidler ble inngått i 2013, lå årlig trafikkvekst på 2-3 prosent. I 2014 viste målingene en mer dempet vekst på 1,1 prosent, i 2015 var veksten ytterligere redusert til 0,9 prosent og i 2016 er det registrert en nedgang på 2 prosent. Antall busspassasjerer på Glommaringen fortsetter å øke, og har i 2016 økt med 5,5 prosent. Høsten 2016 passerte byferga i Fredrikstad en million passasjerer og ved utgangen av året er antallet over 1,2 millioner.

- Tellingene viser at veksten i persontransporten i all hovedsak tas med kollektivtransport og ferge, mens antallet syklister endrer seg lite, sier rådgiver i Bypakke Nedre Glomma, Tor Stabbetorp. 

I Bypakke Nedre Glomma samarbeider Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune, Østfold fylkeskommune, Statens vegvesen og Bane Nor om å løse transportutfordringene i regionen. Stortingsproposisjon om bypakka, fase 1, ble behandlet i 2014: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-50-s-2014-2015/id2356346/

Trafikk