>Glommastien forblir åpen på Årum-siden i sommer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Glommastien forblir åpen på Årum-siden i sommer

Publisert: 19.06.2024 Av: Ole Christian Foss

Entreprenøren trenger ikke stenge deler av Glommastien før mot slutten av juli.

Arbeidet med å legge vann- og avløpsledninger i forbindelse med det nye Alvim renseanlegget er i full gang. I forbindelse med arbeidet med "Transportetappe 2" må ca én kilometer av selve Glommastien stenges på Fredrikstad-siden, men akkurat dette arbeidet trenger ikke å starte før mot slutten av sommeren.
Det håper vi vil glede alle som sykler eller går langs Glommastien i sommerhalvåret.

Krysser under Glomma

Prosjektet, kjent som “Transportetappe 2,” startet i mars. Det omfatter etablering av både vann- og avløpsledninger. Etappen begynner nordvest for Gatedalen miljøanlegg og følger Glommastien til Sandesundbrua. Derfra vil ledningstraseen fortsette som en sjøledning, krysse under Glomma og gå over til Strandgata. Etappen avsluttes ved Torsbekkdalen pumpestasjon.

Samarbeid

Strekningen langs Glommastien er et samarbeidsprosjekt mellom Fredrikstad og Sarpsborg kommuner. Arbeidet utføres i et smalt anleggsbelte, hvor hensynet til viktige naturverdier er avgjørende. Nord for Glomma er grunnforholdene krevende, og det er behov for avstivning av grøfter og byggegroper i form av spunt. Etter at gravingen er ferdig, skal området settes tilbake til samme stand som i dag eller bedre.
Norconsult har ansvaret for prosjekteringen, mens Leif Grimsrud AS er entreprenør for denne etappen.