Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>God oppstart for FACT-teamet

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


God oppstart for FACT-teamet

22.03.2019

I løpet av halvannet år er over 80 pasienter med rus- og alvorlige psykiske lidelser inkludert i oppfølgingstilbudet som Sarpsborg kommune og Sykehuset Østfold samarbeider om.

FACT-teamet er et felles helsetjenestetilbud hvor kommunen og sykehuset samarbeider om å tilby en fleksibel og aktivt oppsøkende behandling til pasienter med rus- og psykiske lidelser. Pasientene som får et tilbud gjennom FACT-teamet, er gjerne pasienter som ikke fanges opp eller kan inkluderes i de andre behandlingstilbudene.

Tilbudet ble etablert som en langvarig og gjensidig samarbeidsavtale mellom kommunehelsetjenesten i Sarpsborg og spesialisttjenesten i Sykehuset Østfold, og startet opp høsten 2017. Bakgrunnen var et ønske om forbedret samarbeid, økt livskvalitet og færre innleggelser for pasientene, mindre rus og kriminalitet, og økt mulighet for å få jobb.

Tettere oppfølging

Det tverrfaglige teamet som holder til i Jernbanegata, består av 13 medarbeidere fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Bjørn Omberg som er spesialutdannet sykepleier og har bakgrunn fra psykosebehandling i Sykehuset Østfold, er prosjektleder.

- Det å sitte rundt samme bord hver morgen, gir fantastiske muligheter. Vi tar beslutninger der og da, og prioriterer ressursene. Denne samhandlingen gir et stort fortrinn i forhold til vanlig behandling, mener Håkon Steigum Løes, som er teamleder ved kompetansesenter for rus og psykisk helse i kommunen.

Pasientene som følges opp av FACT-teamet, er pasienter som ikke har hatt tilstrekkelig nytte av de andre behandlingstilbudene.

- Denne pasientgruppen kan ha større utfordring enn andre pasientgrupper med å møte opp og benytte seg av ulike behandlingstilbud. Derfor gjør det en viktig forskjell at behandlerne kan oppsøke pasienten der han eller hun er, sier seksjonsleder Birgit Charlotte Rød ved DPS poliklinikken i Sarpsborg.

Les mer om samarbeidet på Sykehuset Østfolds nettside.