>Godt resultat for kommunen i 2017

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Godt resultat for kommunen i 2017

15.02.2018 av Ole Christian Foss

Sarpsborg kommunes regnskap for 2017 viser et overskudd på 92 millioner kroner. Likevel blir det stram økonomisk styring framover.

Det kommer fram av kommunens årsresultat som ble presentert av rådmann Unni Skaar i Formannskapet 15.februar.

Nøkkeltallene for 2017 viser altså et årsresultat etter avsetninger på 92 millioner kroner. Netto driftsresultat er 81,7 millioner kroner, mens sum driftsinntekter er 4 139 millioner kroner.
Anbefalt netto driftsresultat i % av driftsinntekter er 1,75 %, og Sarpsborg ender i 2017 på 2,0%.

Tallene har de tidligere årene vært som følger:
2013: 1,2%
2014: -1,5%
2015: 1,4 %
2016: 3,1%

–De sentrale postene utgjør 76,2 millioner av netto driftsresultat. Her finner vi skatteinntekter, rammetilskudd og pensjon blant annet. Dette er størstedelen av overskuddet, sier rådmannen.

Resultat siste fem år
Nøkkeltall20132014201520162017
Netto driftsresultat 42,6 -55,0 53,0 121,5 81,7
Sum driftsinntekter 3 503 3 571  3 724 3 944 4 139
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter 1,2 % -1,5 % 1,4 % 3,1 % 2,0 %
Årsresultat 55,2 0 75,0 114,8 92,0

 

Anbefalt netto driftsresultat over tid er 1,75%. Alle beløp i mill.kroner.

Flere barn trenger hjelp

2017-resultatet viser at de største utfordringene ligger hos kommuneområde Velferd. Barnevernet i Sarpsborg har her et merforbruk i forhold til opprinnelig budsjett på 20 millioner kroner.

- Årsaken til merforbruket er at barnevernet har opplevd en økning i antall barn som må i institusjoner og fosterhjem. Antall meldinger til barnevernet er konstant, men det er flere omfattende og alvorlige saker enn tidligere som tar mye mer tid, forklarer Skaar.

Barnevernet fikk økt sine rammer med 13,8 millioner i løpet av 2017 og med 10 millioner kroner i 2018-budsjettet.

Også omsorgstjenester opplever utfordringer. Spesielt  er det trykk på hjemmetjenester i omsorgstjenester Sentrum og Tune, som har et totalt merforbruk på 12,3 millioner kroner før fond. Også Helsehuset opplever trykk, og har et merforbruk på 7,2 millioner kroner før fond.
– Hjemmetjenesten opplever at brukerne er mer pleietrengende enn tidligere, mens Helsehuset blant annet merker at mange skrives raskt ut fra sykehuset.

De øvrige kommuneområdene går stort sett i balanse, og det er et samlet merforbruk for alle kommuneområdene før bruk av fond, på 6,5 millioner kroner.

Resultat kommuneområder
OmrådeBudsjettRegnskap før fondMer-/mindre-forbrukBruk av fondResultat
Rådmann 8,0 5,9 2,1   2,1
Velferd 1 444,1 1 473,3 -32,2 16,1 -16,1
Oppvekst 968,7 959,0 9,8 3,2 13,1
Samfunn 95,1 87,1 8,0   8,0
Organisasjon 150,1 143,3 6,8   6,8
Teknisk u/selvkost 305,5 307,1 -1,6 3,0 1,4
Selvkost -67,8 -68,4 0,6   0,6
SUM     -6,5 22,3 16,0

 

Positive økninger

Av positive besparelser og inntektsøkninger viser rådmannen til;

  • Byggesak, landbruk og kart: 6,1 mill. kr bedre enn budsjett
  • Enhet Norsksenteret: 3,1 mill. kr. bedre enn budsjett
  • Enhet kompetanse og kvalitet oppvekst: 4,2 mill. kr bedre enn budsjett

Tiden framover

Prosessen videre blir som følger:

  • Regnskap oversendes revisor 15. februar
  • Årsrapport foreligger 30. mars
  • Behandling i kontrollutvalget 24. april
  • Behandling i formannskapet 7. mai og bystyret 24. mai