Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Godtar bot

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Godtar bot

04.06.2020 av Pål Nilsen

Sarpsborg kommune har fått en bot på 400.000 kroner for å ha tillatt bygging i et område med kulturminner. Formannskapet vedtok i dag å godta boten. -Kommunen har gjort nødvendige tiltak etter denne saken og dermed redusert faren for en gjentakelse, sier direktør samfunn, Sigmund Vister.

Det var i februar 2018 at kommunen ga tillatelse til å sette i gang bygging av et næringsbygg ved Haraldstadmyra i Gamle Kongevei, like ved Grålum ungdomsskole. Allerede samme sommer kunne Jump Trampolinepark ønske sine første gjester velkommen.

Det var en omfattende saksbehandling som lå til grunn for rammetillatelse og igangsettingstillatelse. En rekke ulike forhold ble vurdert, men det var ikke tatt forbehold om mulige kulturminner i vedtakene. Østfold fylkeskommune hadde fått nabovarsel, men ikke som kulturvernmyndighet.

Det var først etter at anleggsarbeidene var i gang at fylkeskonservatoren ble klar over forholdene. Da hadde allerede mesteparten av myra blitt fjernet. 

Offersted

Det har vært gjennomført flere arkeologiske undersøkelser i området opp gjennom årene, senest i 2006. Det ble da gjort funn som førte til at Haraldstadmyra ble registrert som automatisk fredet kulturminne. Området er beskrevet som et offersted fra steinalder/jernalder og et viktig pollenanalytisk referanseområde.

Fylkeskommunen politianmeldte forholdet i april 2018. Politiet har foretatt en rekke avhør og har henlagt sakene mot de involverte enkeltpersonene. De har imidlertid gitt en såkalt foretaksstraff til Sarpsborg kommune for brudd på kulturminneloven, ved å ha gitt igangsettingstillatelse uten å ha undersøkt om det var automatisk fredede kulturminner på den aktuelle eiendommen. Straffen er en bot på 400.000 kroner, i tillegg til en erstatning på 28.781 kroner for utlegg som Viken fylkeskommune har blitt påført.

-Redusert risiko

-Vår saksbehandler mener at forholdet rundt kulturminner rutinemessig ble sjekket ut i saksbehandlingen. Det er derfor uklart hvorfor det ikke ble oppdaget at området var fredet, sier direktør samfunn, Sigmund Vister som understreker at alle de involverte beklager konsekvensene som saken har fått.

-Vi har selvsagt gått gjennom rutinene etter denne saken. Vi bruker et kart- og analyseverktøy kalt «tiltaksanalyse» hvor 64 ulike temakart sjekkes ut og hvor kulturminner er et av disse temaene. Etter denne saken er det innført en praksis om at tiltaksanalysen skal kjøres i samtlige byggesaker. Det er i tillegg satt fokus på skriftlighet og sporbarhet i byggesakene. Alle referater fra eksterne og interne møter blir nå journalført direkte på aktuelt gårds- og bruksnummer. Det er også viktig å understreke at vi også foretar sidemannskontroll, altså at to saksbehandlere er involvert i behandlingen av alle saker. Risikoen for nye feilsituasjoner er med dette betydelig redusert, sier Sigmund Vister.

Enstemmig vedtatt

Formannskapet behandlet denne saken på sitt møte i dag. Ordfører Sindre Martinsen-Evje er tydelig på at dette er en alvorlig sak som har gjort uopprettelig skade. -Dette er en sak som ikke skulle ha skjedd. Nå er det viktig at kommunen tar lærdom av saken og det var helt nødvendig at kommunedirektøren forbedret rutinene med en gang dette ble oppdaget, sier ordføreren som fikk med seg et enstemmig formannskap på at boten og erstatningen godtas.