Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Gratis henting av vrakbåter

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Gratis henting av vrakbåter

26.03.2021

Sommersesongen 2021 kan du få Kambo Marina til å hente din vrakbåt helt gratis. Det eneste du trenger å gjøre er å registrere båten din. Vi anbefaler at du registrerer din båt så raskt som mulig.

For mer informasjon, se informasjonsskriv fra Kambo marina. (PDF)

Hva er problemet?

Gamle båter ligger ofte igjen på stranda, bøya, i marinaer og hos båtforeninger fordi det er både krevende og dyrt å transportere båtvrak til godkjent oppsamlingsplass. Slike vrakbåter forsøpler (plast, mikroplast) og forurenser (olje og andre miljøgifter) sjøen. Vrakbåter kan også være skadelig for fugler, fisker og andre organismer som lever i tilknytning til sjøen. 

Hva kan vi gjøre for å løse problemet?

Det er eier av båten som er ansvarlig for at den blir godt ivaretatt, både når den er sjødyktig, og når den ikke lenger er det. Båter som ikke lenger er sjødyktig må fjernes fra sjøen og bør leveres til nærmeste avfallsmottak. Slik blir båten gjenvunnet i stedet for at den forsøpler og forurenser sjøen. 

I Norge er det innført statlig vrakpant på fritidsbåter under 15 fot. Alle som leverer slike båter til gjenvinning, kan søke om å motta vrakpant, les mer om dette her. Panten er ofte ikke nok for å dekke transportkostnadene, noe som resulterer i mange etterlatte båter.

I år har Kambo marina fått midler fra Handelens Miljøfond for å samle inn vrakbåter – gratis. For at de skal hente båter, må båten registreres. Vi anbefaler alle eiere av båter, samt alle grunneiere som har herreløse båter på sin eiendom, om å registrere båtene hos Kambo marina, dersom dere ønsker båten fjernet.

Der eier av båten ikke er kjent faller ansvaret for båten på grunneier. 

Registering av vrakbåter

Båter som skal hentes må meldes inn på kambomarina.no her via denne lenken.  Husk å ha et bilde av båten når du registrerer.

Alle fritidsbåter som er under 49 fot og som veier under 3 tonn kan registreres. Alle typer båter kan leveres, både trebåt, plastbåt, seilbåt, seilbrett, kajakk og kano. Både med og uten motor.

Båten må plasseres maksimalt 20 meter fra strandkanten slik at vi kan nå den fra lekteren.

Eierløse båter kan også registreres, men det er ikke sikkert at disse blir hentet. Vi anbefaler derfor sterkt at du forsøker å finne eier av båten, før den blir registrert. Videre kan eier selv registrere båten sin, og den vil bli fjernet gratis. 

Har du båt som er større en 49 fot, over tre tonn eller er sunket så ta kontakt med Kambo marina.   

Kommunen skal ikke varsles om registreringene. 

Hva gjør Kambo marina?

Kambo marina startet opp med Lekterprosjektet 2020, der områder i Indre Oslofjord ble ryddet for vrakbåter.  I 2021 videreføres prosjektet til å også omfatte Ytre Oslofjord. Prosjektet kan gjennomføres på grunn av midler fra Handelens Miljøfond. 

Kambo marina ønsker både å kartlegge og rydde vrakbåter. Kambo marina henter vrakbåter helt gratis, for å redusere påvirkningen på det marine miljøet. Det planlegges tre henterunder med lekter i Østfold i løpet av sommeren og høsten, trolig juni, juli og september.

Hva gjør kommunen?

Kommunen samarbeider med Kambo Marina og Oslofjordens friluftsråd for å få samlet inn mest mulig informasjon om båtvrak i kommunen. Kommunen vil også undersøke egne eiendommer, og registrere vrakbåter vi finner her. 

Hvem kan du kontakte for spørsmål?

  • Oslofjordens Friluftsråd Bjørn Heidenstrøm på bjorn@oslofjf.no
  • Prosjektleder Sveinar Kildal 913 08 285
  • Daglig leder Ketil Svelland, Kambo Marina.
  • Kontaktperson i Sarpsborg kommune Signe Bergum, sigbe@sarpsborg.com