>Gratis påmelding til Sykle til jobben-aksjonen

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Gratis påmelding til Sykle til jobben-aksjonen

08.04.2017

Her er et kinderegg av grunner til å bli med på Sykle til jobben-aksjonen: Kom i form, gjør lufta i Sarpsborg renere og hjelp til med å slå Fredrikstad i antall deltakere.

Sykle til jobben-aksjonen arrangeres i 2017 for 44. gang. Målet er å få flere i aktivitet, sette søkelyset på en aktiv reisevei og alternativer til motorisert transport. For tredje året på rad samarbeider Bypakke Nedre Glomma og Bedriftsidretten om gjennomføring av aksjonen i Sarpsborg og Fredrikstad.

Nytt i år er at aksjonen er gratis for hele Østfold. Det får vi til gjennom et spleiselag mellom kommunene, fylkeskommunen og gjennom belønningsmidlene i Bypakke Nedre Glomma.

Du kan registrere deg her: www.sykletiljobben.no

 

Hvorfor Sykle til jobben-aksjonen?

Å få flere til å gå eller sykle til jobben er viktig av flere grunner. For det første er det klart at vi er avhengige av nullvekst i biltrafikken for å nå målene i Bypakke Nedre Glomma, og med det dempe den miljøbelastningen biltrafikk utgjør i det daglige. I tillegg kommer folkehelseperspektivet – friskere innbyggere. Derfor spanderer vi deltakeravgiften for innbyggerne. Fysisk aktivitet er bra for arbeidsmiljøet, og det er både moro og bra for helsa å være med. Man kan danne lag internt, og skape samhold og entusiasme om et felles mål. Vi blir sprekere, luftkvaliteten blir bedre og det blir mindre bilkø. I tillegg får vi bedre byer

Resultater for Sarpsborg og Fredrikstad i 2016

  • Antall påmeldte deltagere: 1784 (Fredrikstad: 1231, Sarpsborg: 551). En nesten fordobling fra 2015.
  • 62 960 økter. Det er omtrent en økt hver andre dag per person.
  • 3 143 911 minutter. Det er omtrent 30 minutter daglig aktivitet per person.
  • 458 455 kilometer. Det er omtrent 5 kilometer per person.
  • 65 bedrifter
  • 56 % hevder at kampanjen har bidratt til at de har syklet mer
  • 54 % hevdet at aksjonen bidro til at bilen ble stående
  • Nytt i år er at aksjonen er gratis for hele Østfold fylket. Det får vi til gjennom et spleiselag mellom kommunene, fylkeskommunen og gjennom belønningsmidler i Bypakke Nedre Glomma.
  • Satsningen gjennom Bypakke Nedre Glomma har gitt resultater.