>Gravearbeider i hele Olsokveien

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Gravearbeider i hele Olsokveien

01.02.2017

Sarpsborg kommune skal legge nye vann- og avløpsrør i hele Olsokveien.

Arbeidet skal gjøres fordi kvaliteten er dårlig både når det gjelder rørmaterialer og omfyllingsmasser. Dette medfører mange lekkasjer og setninger i grunnen, som igjen gir dårlig veidekke.

Arbeidet på denne veidelen fra Bråtebakken og opp til rundkjøringen ved Vesthellinga forventes å ta fram til august måned. Du som bor i Olsokveien vil ha noen ulemper i anleggsperioden, men når arbeidene er ferdige vil det være færre vannlekkasjer i området og bedre veidekke.   6. februar skal gravearbeidene starte. Se kart. Da vil Olsokveien bli stengt for gjennomkjøring nord for Bråtebakken. Gående og syklende kommer forbi anleggsarbeidene. De som bor nord for anleggsarbeidene vil ha Vesthellinga som omkjøringsvei.

Utrykningsetatene, busser og taxi er informert om omkjøringen. Park og Anlegg AS er entreprenør.

Kontaktperson hos Sarpsborg kommune er Jorunn Olsen. Tlf: 952 53 138