Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Grønt nivå fra mandag

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Grønt nivå fra mandag

14.01.2022

Alle skoler og barnehager i Sarpsborg går over til grønt beredskapsnivå fra og med førstkommende mandag. -Det er viktig at barn og unge får leve et så tilnærmet normalt liv som mulig. Derfor er vi glade for at vi nå kan gå tilbake til grønt nivå, sier direktør oppvekst, Erik Bråthen.

Da regjeringen i går kveld presenterte de nye nasjonale koronatiltakene, opphevet de samtidig rødt nivå på videregående skoler. Samtidig overlot de ansvaret for å definere rett nivå til den enkelte kommune. 

-Over i en ny fase

-Vi har hatt drøftinger med alle berørte i dag og kommet til at vi går til grønt nivå. Pandemien er inne i en ny fase. Med omikron lar ikke smitten seg stoppe, men målet er å bremse den slik at ikke veldig mange smittes på en gang. Det er ikke et mål at hver enkelt skal unngå smitte, smitten vil treffe svært mange av oss de neste månedene og når de eldste og sårbare og også svært mange andre er vaksinert, møter vi smitten så forberedt som mulig og risikoen for alvorlig sykdom er da liten for hver enkelt, forteller virksomhetsleder helse, Karianne Jenseg Bergman.

-Det er et overordnet mål at barn og unge nå kan leve et tilnærmet normalt liv, tross pandemien. De aller fleste barn og unge får kun milde symptomer av koronasmitte. Jevnlig testing vil kunne ha en god effekt på å bremse smitten. Testing er frivillig, men vi håper at mange følger oppfordringen om å testes. Når vi tester alle to ganger i uken vil vi oppdage smitte tidlig og de som er smittet kan isoleres før de smitter mange andre. Dermed kan vi hindre at smitten sprer seg for fort, sier Bergman, som understreker at kommunen vil vurdere behovet for videre testing fortløpende etter hvert som pandemien utvikler seg.

Grønt nivå overalt

Fra og med mandag blir det grønt nivå i barnehager og grunnskoler, på videregående skoler og voksenopplæringen. Dette innebærer tilnærmet normal drift med ordinære åpningstider. Det innebærer dog også enkelte kontaktreduserende og andre smittevernfaglige tiltak og en beredskap slik at nivået kan endres raskt til gult eller rødt hvis smittesituasjonen gjør det nødvendig. Tilbudet Åpen barnehage, som har vært stengt siden midten av desember, åpner opp igjen fra mandag.

På Utdanningsdirektoratets nettsider kan du lese veilederen for smittevern i skoler og barnehager. Der står det også spesifisert hva som ligger i rødt, gult og grønt nivå.

Kommunen har lagt til rette for at alle elever i 1. til 10. klasse kan testes to ganger hver uke. Helsedirektoratet har lovet en større forsyning av hurtigtester framover og det legges derfor opp til at også ansatte i barnehager, på grunnskolen og voksenopplæringen skal kunne testes jevnlig fra neste uke. Når kommunen får nok hurtigtester vil det også vurderes om elever og ansatte ved videregående skoler vil bli anbefalt å teste seg jevnlig. Sykdomsbyrden og smittetrykket videre i ulike aldersgrupper vil avgjøre hvor lenge slik testing er nødvendig. All nødvendig informasjon om tilgang til hurtigtester og praktisk gjennomføring, kommer direkte fra den enkelte skole

-Glad for grønt nivå

Direktør oppvekst, Erik Bråthen, er glad for at de nå går tilbake til grønt nivå.

-Vi må ta en liten reservasjon rundt enkelte detaljer, så som at vi klarer å skaffe nok mat til å gjenoppta servering i SFO allerede fra mandag. Og det vil fortsatt være påkrevd med munnbind ved henting og levering av barn. Men i det store og hele er vi med grønt nivå, tilbake til en tilnærmet normal hverdag i skoler og barnehager. Jeg vil benytte anledning til å takke våre dyktige ansatte som nok en gang viser velvilje og omstiller seg raskt, sier oppvekstdirektøren.