>Grunnskoleopplæring for voksne

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Grunnskoleopplæring for voksne

27.03.2017

Er du over skolepliktig alder og trenger grunnskoleopplæring, kan du ha rett til spesialundervisning for voksne og søke om det.

Sarpsborg voksenopplæring er i regi av Enhet alternative skolearenaer, og som elev kan du få undervisning i:

  • lese- og skriveferdigheter
  • regneferdigheter
  • engelsk
  • samfunnsfag
  • IKT-ferdigheter til dagliglivets bruk
  • alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
  • ADL-ferdigheter (aktiviteter for dagliglivet)

 

Undervisningen tilrettelegges ditt behov. Du kan selv bestemme om du vil ta hele eller deler av fagene, ta grunnskoleeksamen eller bli realkompetansevurdert.

Slik søker du

Du kan søke hele året. Last ned skjemaet Grunnskoleopplæring for voksne – spesialundervisning her - PDF.

Du kan også få søknadskjema og informasjonsbrosjyre på servicetorget i Sarpsborg rådhus.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med koordinator Reidun Berglund på tlf. 905 82 035.