>Handlingsplan 2018-2021 lagt ut til offentlig ettersyn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Handlingsplan 2018-2021 lagt ut til offentlig ettersyn

23.06.2017 av Hilde Synnøve Lind

Kommunen oppfordrer innbyggerne til å komme med innspill.

I bystyret 15. juni ble det vedtatt å legge forslaget til handlingsplan 2018-2021 ut til offentlig ettersyn. 

Kommunen oppfordrer til å sette seg inn i saken og komme med innspill og kommentarer til handlingsplan. Eventuelle merknader sendes inn til postmottak@sarpsborg.com eller via ordinær post til Sarpsborg kommune v/ Enhet økonomi, Postboks 237, 1702 Sarpsborg.

Bystyret skal sluttbehandle planen 14. desember 2017.

Dokumenter til saken:

Handlingsplan 2018-2021 - PDF

Saksfremlegg- PDF

Bystyrets vedtak - PDF

Frist for merknad innen 01.09.17.