>Handlingsplan og budsjett vedtatt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Handlingsplan og budsjett vedtatt

08.12.2016 av Maren Lunde

I kveld vedtok bystyret Handlingsplan 2017-2020 med årsbudsjettet for 2017. Det ble vedtatt enkelte endringer sammenlignet med rådmannens forslag.

Kommunens driftsbudsjett vil være på nærmere 2,9 milliarder i 2017. Nedskjæringene i driftsbudsjettet er mindre enn foregående år, fordi de statlige overføringene blir noe mer gunstige for Sarpsborgs del enn de har vært tidligere.

Det vil bli færre investeringer i årene som kommer, enn det har vært de siste årene. Det er vedtatt ny barnehage i sentrum som skal åpne i august. I tillegg er det vedtatt ny skole i Sarpsborg vest mot slutten av fireårsperioden, samt ny idrettshall på Sandbakken.

Full eneromsdekning og tidlig innsats

Bystyret vedtok rådmannens forslag til Handlingsplan og årsbudsjett, men med enkelte endringer fra flertallet (Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Miljøpartiet de grønne).

For det neste året gikk flertallet i bystyret gikk inn for å bevilge 1,5 millioner kroner til full eneromsdekning på sykehjem i løpet av 2017. Det ble også vedtatt å opprettholde bevilgningene til skole, samt en økning på 1 million til tidlig innsats for økte skrive-, lese-, og regneferdigheter.

Bystyret vedtok også å opprettholde bevilgningen til Olavsdagene, og å investere i ny brannbil.
Det er vedtatt å starte utredning av nytt bibliotek i 2018.

Endringer i rådmannens forslag

Inntil referatet fra bystyremøtet foreligger, finner du flertallets endringer til rådmannens forslag her.

Her finner du rådmannens opprinnelige forslag.

Les mer her

Her finner du de øvrige budsjettdokumentene, som endringsforslag fra de andre partiene.