>Handlingsprogram for jernbane på høring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Handlingsprogram for jernbane på høring

09.04.2018

Jernbanedirektoratet har lagt ut "Handlingsprogram for jernbanesektoren 2018-2029" på høring. I høringsforslaget legges det opp til at utbyggingen av dobbeltspor gjennom Østfold vil bli forsinket.

 Våren 2017 vedtok Stortinget i forbindelse med Nasjonal Transportplan at dobbeltsporet skulle stå ferdig gjennom Sarpsborg innen 2026. Jernbanedirektoratets handlingsplan er en konkretisering av Nasjonal Transportplan. Etter den opprinnelige tidsplanen skulle dobbeltspor stå klart til Fredrikstad i 2024, og videre til Sarpsborg i 2026.

Høringsutkastet sier at det innen 2029 skal være gjennomført tiltak som gir to tog i timen og reduskjon i reisetiden til Fredrikstad og Sarpsborg. Jernbanedirektoratet legger vekt på å fortsette planleggingen slik at øvrig utvikling kan fortsette. Utover dette er det ikke fastslått når dobbeltspor gjennom Østfold skal være klart.

Her kan du lese hele dokumentet.

Sarpsborg kommune skal utarbeide en felles høringsuttalelse med Fredrikstad kommune og Østfold fylkeskommune. Fristen er i slutten av juni 2018.