>Handlingsprogram for næringsutvikling - invitasjon til workshop

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Handlingsprogram for næringsutvikling - invitasjon til workshop

Publisert: 15.03.2023

Sarpsborg kommune er i ferd med å utarbeide et handlingsprogram for næringsutvikling. Handlingsprogrammet skal gjelde for perioden 2023-2030, og skal rulleres årlig. Vi inviterer til workshop 12. april.

Tid: 12. april 2023 - Kl. 08:00
Sted: SPIN Innovasjonshuset Sarpsborg (Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg)

Meld deg på hos Sarpsborg næringsforening.

Sarpsborg kommune er i ferd med å utarbeide et handlingsprogram for næringsutvikling. Handlingsprogrammet skal gjelde for perioden 2023-2030, og skal rulleres årlig. Sarpsborg kommune og Sarpsborg Næringsforening vil i denne sammenheng invitere næringslivet til medvirkningsmøte på SPIN Innovasjonshuset Sarpsborg.

Sentrale temaer som vil drøftes er:

  • Hvordan kan Sarpsborgs- og regionens konkurransefortrinn utnyttes til økt verdiskaping og næringsattraktivitet?
  • Hvordan kan offentlig og privat sektor samarbeide tettere for å redusere utenforskap?
  • Hvilke forventinger har næringslivet til Sarpsborg kommune som vertskapskommune og utviklingsaktør?

Det serveres frokost fra kl. 07.45.

Her kan du lese mer om handlingsprogram for næringsutvikling.