>Har du en kronisk sykdom?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Har du en kronisk sykdom?

22.09.2016 av Maren Lunde

Da kan du teste helseoppfølging i hjemmet. Gjennom prosjektet Mestry kan pasienter med kroniske sykdommer selv måle blodtrykk, pustekapasitet, temperatur, blodsukker og så videre.

-Daglige målinger i hjemmet gir både tett oppfølging av sykdommen og mer trygghet for pasienten, sier Marie Dahl som er rådgiver i Sarpsborg kommune.

Mer frihet

Målingene overføres til et responssenter i Fredrikstad hvor helsepersonell varsler pasienten ved behov, og som gir råd om oppfølging og tiltak.

-Pasienter som gjør målinger selv, slipper å vente på hjemmetjenesten, eller være avhengig av timeavtaler hos fastlegen, forklarer Dahl.

Det er pasienter med følgende diagnoser som er aktuelle:

  • Kols eller annen lungesykdom
  • Hjerte- og karlidelser
  • Diabetes

Sarpsborg kommune skal rekruttere 150 testpersoner. Alle over 18 år som er litt nysgjerrig, motivert og har en kronisk sykdom i kategoriene kan melde sin interesse. Det vil bli gitt grundig opplæring og oppfølging i hele prosjektperioden.

Gode resultater

Wenche Skullestad kontakter de som er interessert i å delta for en samtale. Hun er Sarpsborg kommunes brukerkontakt for prosjektet. -De som allerede har testet egenmålinger har gode resultater. De får større råderett over sitt eget liv og en enklere hverdag, sier Skullestad. Hun forteller også at pårørende blir tryggere når pasienten får tett oppfølging.

Mestry er et nasjonalt prosjekt, hvor Sarpsborg kommune samarbeider med fastlegene og Sykehuset Østfold.

Det koster ingenting å være med. Utstyret lånes ut til deltakerne i prosjektperioden.

For mer informasjon om prosjektet, send en mail til  mestry@sarpsborg.com,