Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Nye smittevernveiledere for barnehage og skole

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Nye smittevernveiledere for barnehage og skole

09.04.2021

Fra mandag 12. april gjelder nye nasjonale smittevernveiledere for barnehager og skoler. Rådene og anbefalingene er nå tydeligere, slik at de skal være lettere å følge.

Målet er fortsatt å legge til rette for mest mulig tilstedeværelse i barnehager og på skoler.

Felles for de nye veilederne for barnehage og skole:

 • Kunnskapen om smitte blant barn og unge er oppdatert til dagens situasjon med muterte virus.
 • Tydeligere råd om nærkontakter, slik at det blir enklere å definere hvem som må i karantene. Med nærkontakter menes personer som har vært i mindre enn 2 meters avstand fra personen som er smittet i mer enn 15 minutter.
 • Smitteverntiltak tilpasset elever med særskilte behov har fått egen omtale.
 • Brukerperspektivet er bedre ivaretatt. Det er i veilederne for skole tydeliggjort anbefalinger om at elevråd og skolehelsetjeneste, tillitsvalgte og verneombud skal delta aktivt i planleggingen av smitteverntiltak på skolen. Og det skal sikres god kommunikasjon med foresatte.
 • Smitteverntiltak for ansatte er tydeliggjort.
 • Barnehage- og skoleeiers ansvar for smittevern er tydeliggjort.

Veilederen for barnehage

I veileder for barnehagene er det kun gjort små justeringer:

 • Strengere retningslinjer for gruppestørrelse og andre smittevernråd på rødt nivå. For eksempel bør ikke en kohort for de største barnehagebarna overstige 7-8 barn (tidligere var dette tallet 8-10 barn). Antall kohorter som kan samarbeide er redusert fra 3 til 2.
 • Bruk av munnbind anbefales ikke for barn under 13 år. Det anbefales derfor ikke bruk av munnbind for barna i barnehagen. Ansatte kan bruke det hvis de vil. Da bør det foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen, være gult eller rødt tiltaksnivå og være en situasjon der det ikke er mulig å holde avstand til kolleger fra andre kohorter.

Se ny veileder om smittevern for barnehager her.

Veilederen for barneskole

 • På rødt nivå bør antall kontakter elevene har i løpet av en uke halveres i forhold til gult nivå. Det betyr at klassene mange steder må deles i mindre grupper.
 • Bruk av munnbind anbefales ikke for barn under 13 år. Det anbefales derfor ikke bruk av munnbind for elever på barneskolen. Ansatte kan bruke det. Da bør det foreligge en generell anbefaling om bruk av munnbind i kommunen, være gult eller rødt tiltaksnivå og være en situasjon der det ikke er mulig å holde avstand til andre på skolen.
 • Smitteverntiltak på SFO har fått egen omtale, hvor inndeling i kohorter også på SFO kommer tydeligere fram.

Se ny veileder om smittevern for barneskoler her.

Veilederen for ungdomsskole

 • På rødt nivå bør antall kontakter elevene har i løpet av en uke halveres i forhold til gult nivå. Det betyr at klassene mange steder må deles i mindre grupper.
 • Skoleeier kan i samråd med lokale helsemyndigheter anbefale bruk av munnbind for elever og ansatte utenfor undervisningen, for eksempel i friminuttene og på vei til klasserommene.

Se ny veileder om smittevern for ungdomsskoler her.

Veilederen for videregående skole

 • På rødt nivå bør antall kontakter elevene har i løpet av en uke halveres i forhold til gult nivå. Det betyr at klassene mange steder må deles i mindre grupper, eksempelvis halve klasser.
 • Skoleeier kan i samråd med lokale helsemyndigheter anbefale bruk av munnbind utenfor undervisningen, for eksempel i friminuttene og på vei til klasserommene.
 • Voksenopplæringen har fått egen omtale.

Se ny veileder om smittevern for videregående skoler her.

 


Kilder: regjeringen.no og udir.no