Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Her er koronatiltakene

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Her er koronatiltakene

Dette er gjeldende koronatiltak og anbefalinger i Sarpsborg

Fra midnatt 3. desember har regjeringen innført koronatiltak i Sarpsborg og flere andre kommuner rundt Oslo. Dette er reglene:

  • Påbud om bruk av munnbind der det ikke er mulig å holde minst én meters avstand i butikker, kjøpesentre, serveringssteder, kollektivtransport, innendørs stasjonsområder og taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Det anbefales også å bruke munnbind der det er mye folk og vanskelig å holde avstand, for eksempel når du skal hente jakken din etter et arrangement samtidig med mange andre eller er på vei ut av en fotballstadion. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke mens man sitter på en fast tilvist plass eller ved et bord på serveringssted.
  • Påbud om at arbeidsplasser der hjemmekontor er mulig uten at det går utover viktige og nødvendige tjenester, skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra hele eller deler av uken. Det kan for eksempel gjøres slik at de ansatte jobber hjemmefra halvparten av tiden.
  • Antallsbegrensninger for private arrangementer innendørs på inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler.
  • Plikt for serveringssteder og arrangører til å registrere gjester for å kunne varsle gjester ved smitteeksponering.
  • Krav om bordservering av alkohol for serveringssteder og arrangementer som har skjenkebevilling
  • Krav om at alle gjestene har sitteplasser på serveringssteder som har skjenkebevilling
  • Antallsbegrensninger for innendørs arrangementer uten faste tilviste plasser med inntil 600 (i kohorter på 200)

Regjeringen har samtidig innført anbefalinger og tiltak som gjelder for hele landet som du kan lese om her. Merk at disse må ses i sammenheng med de lokale reglene og at det er de strengeste tiltakene som gjelder. 

Les mer om de generelle smittevernrådene på nettsiden til FHI. 

Les mer om korona på kommunens temaside.

Her får du flere detaljer om hvordan gjeldende regler skal tolkes. Er du i tvil, må du sjekke nettsidene til helsenorge og FHI, siden reglene er fastsatt av regjeringen:

Hva menes med arrangementer?

Med arrangementer menes følgende sammenkomster på offentlig sted eller i lokaler og utendørs arealer som leies eller lånes ut, inkludert hoteller, grendehus, forsamlingshus, konferansesaler og haller
a) idrettsarrangement, inkludert stevne, cup, turnering og kamp, men ikke organisert trening
b) kulturarrangement, inkludert konserter, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino, men ikke organiserte øvelser, trening og prøver
c) seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet
d) livssynssamlinger og seremonier, inkludert seremonier ved bryllup, begravelser, dåp og konfirmasjon
e) samlinger av personer som gjennomføres i regi av ekstern aktør på vegne av bedrifter og organisasjoner
f) private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier.
Som arrangement regnes likevel ikke private sammenkomster kun for medlemmer av samme husstand

Hvordan beregnes antall deltakere?

På innendørs arrangementer som nevnt i § 16b første ledd bokstav a til e uten faste, tilviste sitteplasser til alle i publikum er det ikke tillatt å ha flere enn 600 personer i publikum fysisk til stede samtidig. De som er til stede skal deles inn i grupper på inntil 200 personer og det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene. Gruppene kan skiftes ut i løpet av arrangementet dersom det skjer på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem.
På private sammenkomster som nevnt i § 16b første ledd bokstav f som avholdes innendørs er det ikke tillatt å ha flere enn 100 personer fysisk til stede samtidig.
Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan være til stede på arrangement:
a) ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer
b) utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en profesjonell aktør
c) toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement
d) støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball (fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets smittevernprotokoller utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet
e) journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet.

Hvilke krav gjelder for smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av arrangementer?

På arrangementer som omfattes av § 16b skal det utpekes en person eller virksomhet som arrangør med ansvar for at arrangementet oppfyller kravene i forskriften. De som er til stede skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.
Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede og gjøre det mulig å ivareta god hygiene. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern.
Ved arrangementer som har skjenkebevilling skal servering av alkohol skje ved bordservering.

På arrangementer som omfattes av § 16b skal arrangøren ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3-6. Når kommunen ber om det, skal arrangøren ta kontakt med de som var til stede for å informere om smitte.
Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt og hvor lenge den oppbevares.

Hvor og hvem skal bruke munnbind?

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, på kollektivtransport og på innendørs stasjonsområder.
Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.
Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke mens man sitter på en fast tilvist plass eller ved et bord på serveringssted.