Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Hurra vi er årets kulturkommune i Østfold!

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Hurra vi er årets kulturkommune i Østfold!

08.02.2019

På torsdag kom nyheten om at Sarpsborg er kåret til årets kulturkommune i Østfold. Dermed er vi også kandidat til å bli årets kulturkommune i den nasjonale kåringen!

Prisen har vært delt ut av Norsk kulturforum hvert år siden 1992. Målet med prisen er å synliggjøre lokalt kulturarbeid, hvor hele befolkningen får mulighet til egenaktivitet og kulturopplevelser. Les mer om Årets Kulturkommune hos Norsk kulturforum.

I søknaden fra Sarpsborg kommune er det lagt vekt på markeringen av Nasjonaljubileet gjennom Olavsdagene 2019, på  spennende kunstprosjekt blant annet med ny skulptursti, men ikke minst at det er et stort og mangfoldig kulturtilbud for barn og unge i Sarpsborg. 

Juryen sin begrunnelse:

Sarpsborg kommune har kultur som et sentralt satsingsområde for identitetsbygging, byutvikling og integrering. Juryen viser til at det går en rød tråd gjennom kommunens visjoner, satsinger og de resultater som oppnås. Sarpsborg tar en rolle både regionalt, nasjonalt og internasjonalt basert på sin historie og fremtidsvisjoner.

Sarpsborgs 1000-års jubileum i 2016 ble opptakten til en langsiktig kultursatsing, som integrerer byutvikling, kunst i offentlig rom, satsing på kulturinstitusjonene, scener, samarbeid med det private og frivillige kulturlivet, og en storstilt satsing på å øke hele befolkningens etterspørsel etter mangfoldige kulturuttrykk. Kulturbyen Sarpsborg, Olavs by, er bygget opp av den kulturelle grunnmuren, med en ny kurs med kreativt samarbeid med næringslivet og med en styrket satsing på det profesjonelle kulturlivet som kulturell spydspiss. Å bruke kulturen som en måte å skape nye møteplasser, samarbeidskonstellasjoner og vennskap på, er viktig som motstykke til polarisering, konflikt og forskjeller.

Sarpsborg har mange barn og unge som vokser opp i lavinntektsfamilier. Kommunen arbeider langsiktig og målrettet for å senke terskelen for at alle skal ha mulighet til å delta i både organisert og uorganisert fritidsaktivitet, - alle barn skal ha en trygg og fargerik oppvekst. Kommunen kan særlig vise til spennende grep og virkemidler i arbeidet med barn og unge, der alle får anledning til å utvikle ferdigheter, oppleve kultur og fellesskap, og delta i skapende og engasjerende aktiviteter. Sarpsborg kan inspirere andre til å se hvordan man kan jobbe helhetlig og målrettet med praktisk virkemiddelbruk på kulturområdet.

Vi kommer tilbake til mer informasjon om når Norsk kulturforum vil kåre den nasjonale vinneren.