Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Hvordan skal framtidens idretts- og aktivitetstilbud være i Sarpsborg?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Hvordan skal framtidens idretts- og aktivitetstilbud være i Sarpsborg?

19.11.2020

Sarpsborg kommune er i gang med arbeidet med å rullere kommunedelplan for fysisk aktivitet. Planen vil være førende for hvordan utformingen av idretts-, friluftslivs- og aktivitetstilbudet i Sarpsborg kommune vil være i årene fremover. Nå ønsker vi dine innspill!

Hva tenker du om idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Sarpsborg - og hvordan vi kan utvikle oss i framtiden? Kommunen ønsker innspill fra innbyggere, lag/foreninger og andre interesserte.

Hvordan gi innspill?

MØTE

Da vi ikke kan møtes fysisk, så vil det gjennomføres et digitalt møte på Teams fra klokken 18.00 onsdag 10. mars.

Ønsker du å delta digitalt kan du sende en mail til robin.braaten@sarpsborg.com  med følgendeinformasjon:

- Navn:
- Evt. forening:
- E-post:

Frist for påmelding er mandag 8. mars kl. 12.00 (Du vil motta en møteinvitasjon i god tid før møtet starter.) 

E-POST

Dersom du ikke har anledning til å delta på møtet, men likevel har innspill å komme med, ber vi deg sende oss en mail. 

Send dine innspill til robin.braaten@sarpsborg.com 

Tenk gjerne over følgende spørsmål:

  • Hva er viktig for at innbyggerne i Sarpsborg skal være aktive?
  • Hva er viktig for at din aktivitet eller ditt lag skal kunne få bedre vilkår i Sarpsborg?
  • Hvilke type idretts-, friluftslivs-, eller aktivitetsanlegg er det størst behov for i Sarpsborg?

Husk å inkludere kontaktinformasjonen din i mailen.

Frist for å sende inn elektroniske innspill er 12. mars 2021.

Etterarbeid

Elektroniske innspill og innspill fra møtet vil behandles og bearbeides av en intern arbeidsgruppe i Sarpsborg kommune. Den nye kommunedelplanen skal sendes på høring i løpet av våren 2021.

Status på planarbeidet

Utvalg for kultur og oppvekst behandlet underveismelding for arbeidet med den nye kommunedelplanen på utvalgsmøte 18.11.20, med følgende vedtak:

  1. Det jobbes videre med kommunedelplan for fysisk aktivitet med utgangspunkt i visjon, hovedmålsetninger og strategier beskrevet i underveismeldingen.
  2. Det jobbes ut fra den medvirkningsprosess og fremdriftsplan som er beskrevet i underveismeldingen.

Les hele saksfremmelegget med vedlagt fremdriftsplan her:

 


Den 12.09.19 vedtok Formannskapet i sarpsborg kommune planprogrammet til planen. Planprogrammet kan du lese i sin helhet her:Vedtatt planprogram - Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2020-20131.pdf