Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Hvordan skal framtidens idretts- og aktivitetstilbud være i Sarpsborg?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Hvordan skal framtidens idretts- og aktivitetstilbud være i Sarpsborg?

19.11.2020

Sarpsborg kommune er i gang med arbeidet med å rullere kommunedelplan for fysisk aktivitet. Planen vil være førende for hvordan utformingen av idretts-, friluftslivs- og aktivitetstilbudet i Sarpsborg kommune vil være i årene fremover. Nå ønsker vi dine innspill!

Hva tenker du om idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Sarpsborg - og hvordan vi kan utvikle oss i framtiden? Kommunen ønsker innspill fra innbyggere, lag/foreninger og andre interesserte.

Hvordan gi innspill?

Spørreundersøkelse
Vi ønsker at alle innbyggere som er interessert i idrett, aktivitet og/eller friluftsliv tar seg 5 min til å besvare denne spørreundersøkelsen: LINK TIL UNDERSØKELSE

Din tilbakemelding vil være anonym.

E-post
Innspill kan også sendes direkte på e-post til: robin.braaten@sarpsborg.com 
Dette innspillet vil ikke være anonymt.

Tenk gjerne over følgende spørsmål før du sender oss dine innspill:

  • Hva er viktig for at innbyggerne i Sarpsborg skal være aktive?
  • Hva er viktig for at din aktivitet eller ditt lag skal kunne få bedre vilkår i Sarpsborg?
  • Hvilke type idretts-, friluftslivs-, eller aktivitetsanlegg er det størst behov for i Sarpsborg?

Husk å inkludere kontaktinformasjonen din i mailen.

Frist for å gi direkte innspill og svare på spørreundersøkelsen er 7. april 2021.

Etterarbeid

Direkte innspill og svar på spørreundersøkelsen vil behandles og bearbeides av en intern arbeidsgruppe i Sarpsborg kommune. Den nye kommunedelplanen skal sendes på høring i løpet av våren 2021.

Status på planarbeidet

Utvalg for kultur og oppvekst behandlet underveismelding for arbeidet med den nye kommunedelplanen på utvalgsmøte 18.11.20, med følgende vedtak:

  1. Det jobbes videre med kommunedelplan for fysisk aktivitet med utgangspunkt i visjon, hovedmålsetninger og strategier beskrevet i underveismeldingen.
  2. Det jobbes ut fra den medvirkningsprosess og fremdriftsplan som er beskrevet i underveismeldingen.

Les hele saksfremmelegget med vedlagt fremdriftsplan her:

 


Den 12.09.19 vedtok Formannskapet i sarpsborg kommune planprogrammet til planen. Planprogrammet kan du lese i sin helhet her:Vedtatt planprogram - Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2020-20131.pdf