Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Innspill til nye veinavn

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Innspill til nye veinavn

10.04.2019

Det skjer stadig utbygging og fortetting i Sarpsborg kommune, noe som blant annet fører til at vi får nye veier som trenger navn.

Det er Sarpsborg kommunes administrasjon som bestemmer nye veinavn med hjelp fra lokale historielag, Kartverket, kulturutvalg, Sarpsborg musikkråd, Sarpsborg idrettsråd, utbyggere og interesserte innbyggere. Nå ønsker vi ditt innspill på to nye boligfelt og tre stikkveier til Hannestadveien som skal ha nye veinavn.

Kommunens administrasjon har kommet med forslag, har du noen innspill til disse? Innspill kan sendes til caelt@sarpsborg.com eller som brev til Sarpsborg kommune, postboks 237, 1702 Sarpsborg. Fristen for å uttale seg er satt til 9. mai.

Omadressering av Hannestadveien og forslag til nye veinavn

Adresseringen i Hannestadveien trenger en opprydding da fortettingen som har foregått og foregår skaper tidels uoversiktlige forhold. I den forbindelse trenger vi tre nye veinavn til sideveier av Hannestadveien. Sideveiene ligger nederst i Hannestadveien mellom Hannestadveien og Gnoldenveien. Kart ser du her. (PDF)

Vi har kommet frem til forslag til de tre veibitene:

  • Mellomveien: veien ligger i mellom Gnoldenveien og Hannestadveien.
  • Gartnerikroken: kort vei bit som ligger nær gamle Gnolden gartneri.
  • Gartneristien: Veibiten ligger nær gamle Gnolden gartneri og er litt smal derfor foreslår vi stien.

Adressering av Kroken regulerte boligområde med forslag til nye veinavn, gnr 1050 bnr 3

Reguleringsplanen for Kroken boligområde, gnr 1050 bnr 3 trådte i kraft 01.03.2018. I planen er det fire nye veier som trenger navn.Kart ser du her. (PDF)

Sarpsborg kommune har kommet frem til forslag til de nye veinavnene:

  • Nordgårdveien: veien som går der nå er veien opp til to gårder som har bruksnavnene «Nordgård Vestre» med gnr. 1049, bnr. 81 og «Nordgård Nordre» med gnr. 1049, bnr. 13.
  • Nordgårdsvingen: se begrunnelsen over.
  • Engsmyrjordet: Navnet er tatt fra to gårder som lå på stedet, jf. folketellingen 1900, «Engsmyr» og «Engsmyr vestre».   Engsmyrstien: se begrunnelsen over.

Adressering av Rådhusveien regulerte boligfelt med forslag til nye veinavn, gnr 1051 bnr 699

Reguleringsplanen for Rådhusveien, gnr 1051 bnr 699 trådte i kraft 15.11.2018. I planen er det en ny vei som trenger navn. Kart ser du her. (PDF)

Sarpsborg kommune, administrasjonen har kommet frem til forslag til det nye veinavnet:

  • Hauggårdsvei: eiendommen gnr. 1051, bnr. 699 ble skilt ut fra eiendom gnr. 1051, bnr. 292 som igjen ble skilt ut fra eiendom gnr. 1051, bnr. 17. Eiendom gnr. 1051, bnr. 17 har bruksnavnet «Hauggård». Forslaget er derfor Hauggårdsvei.