Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til integreringstiltak - inviterer til informasjonsmøte

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til integreringstiltak - inviterer til informasjonsmøte

26.11.2020

Tid: Mandag 7. desember kl. 16:00

Sted: St. Marie læringssenter

Møtet er for dere som driver integreringsprosjekter og tiltak eller ønsker å starte slike prosjekter.

 Hensikten med møtet er å gi råd og veiledning til aktuelle søkere.

Påmelding til Marit Pedersen innen fredag 4. desember på e-post: mp@sarpsborg.com
På grunn av pandemien er det kun plass til 20 deltakere.

Det kan søkes om tilskudd til:
  1. Tiltak som fremmer fellesskap og tilhørighet mellom innvandrerbefolkning og øvrig befolkning
  2. Tiltak som bidrar til økt kunnskap om det norske samfunnet, styrker kvalifisering for arbeid og/eller utdanning
  3. Tiltak som forebygger negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse
  4. Tiltak for å forebygge rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. 

Innvandrerorganisasjoner kan også søke om driftstilskudd over denne ordningen.