Start Kari chatbot Spør meg

>Invitasjon til fagdag om forebygging og bekjemping av vold i nære relasjoner

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Invitasjon til fagdag om forebygging og bekjemping av vold i nære relasjoner

02.08.2018

«Skal vi tale eller skal vi tie?»

Tid: 11. september 2018 kl. 08.30 – 15.30 
Sted: Folkvang grendehus Skjeberg, Oldtidsveien 13, 1747 SKJEBERG

Arrangør: Sarpsborg krisesenter og nettverket «Samlet mot vold i nære relasjoner» med midler fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.

Målsetninger med fagdagen er å bidra til:

  • Rett hjelp til rett tid
  • Heve kunnskapsnivået og sikre god handlingskompetanse om vold i nære relasjoner
  • Sikre samhandling og samarbeid mellom ulike aktører/instanser

Program

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har i det siste lansert flere ting til hjelp for kommunene, blant annet voldsforebyggende opplæring i barnehage og skole, øvingsportal for å snakke med barn man er bekymret for, kompetansestrategi for barnevernet, brosjyre om helhetlig arbeid mot vold i nære relasjoner i kommunen og fagveileder for kommunens krisesentertilbud. Bufdir vil også informere om aktuelle tilskuddsordninger for kommunene.

Morten Holmboe (f. 1963), ph.d. (rettsvitenskap), er professor i politivitenskap ved Politihøgskolen. Tidligere har han blant annet vært førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet, kontorsjef hos Sivilombudsmannen og lovrådgiver i Justisdepartementet. Han kommer til fagdagen for å fortelle om

Plikten til å avverge alvorlige straffbare handlinger gjelder enten man har taushetsplikt eller ikke. Men for den som har taushetsplikt, oppstår gjerne spørsmålet om man i et gitt tilfelle har plikt til å tie eller varsle.
Holmboe benytter case innhentet fra vårt lokale tjenesteapparat i sin gjennomgang, og deltar i diskusjon av ytterligere case etter undervisningen.

Påmelding

Ingen deltakeravgift. Påmelding innen 1. september 2018 her.

Lett lunsj klokken 11.30. Registrer i påmeldingen eventuelle behov for mattilpasninger.

Spørsmål? Kontakt Birgith A. Gellein.