>iPad til alle 1. klassinger i Sarpsborg

Innhold

1.klassingene på Hafslund barneskole har brukt iPader i undervisningen siden høstferien. Her to av elevene sammen med kommunesjef oppvekst Kristia Svendsen og rektor Paal Lislerud.

Førsteklassinger ved Hafslund barneskole sammen med kommunesjef oppvekst Kristia Svendsen og rektor Paal Lislerud.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


iPad til alle 1. klassinger i Sarpsborg

06.02.2017 av Eva Rekvin

Alle som begynner i 1. klasse i Sarpsborg til høsten - får hver sin iPad som skal følge dem gjennom årene på barneskolen.

Rundt 650 barn vil starte i 1. klasse her i kommunen i august. Disse elevene vil altså få et nyttig og effektivt læringsverktøy med seg på ferden gjennom barneskolen.

Bokstavtrening, lesing, begrepsforståelse, regning, det å lage lage presentasjoner og musikk - alt dette blir lett tilgjengelig og ikke minst gøy ved å bruke en iPad.

Lærer bokstaver raskere

- Vi har spesielt god erfaring med leseopplæringen på iPad. Tidligere lærte førsteklassinger én bokstav i uka. Nå med iPad som læringsverktøy – lærer 6-åringene tre bokstaver i uka. Det betyr at de har lært hele alfabetet før jul i 1. klasse, og at de raskere lærer seg å lese, sier kommunesjef for oppvekst, Kristia Svendsen.

Enkelte skoler i Sarpsborg har allerede tatt i bruk iPad i undervisningen og sett den gode læringseffekten. Dette gjelder blant annet Hafslund og Navestad barneskoler, Grålum barneskole og Sandesundsveien barneskole.

Erstatter ikke læreren

Men fortsatt er det lærerne som er viktigst når det gjelder å lære bort:

- En iPad har ingen verdi dersom ikke læreren vet hvordan den skal benyttes godt i undervisningen. En god del av den økonoiske investeringen som gjøres i forbindelse med innføring av iPader i skolen, brukes derfor til kursing av lærere, opplyser Svendsen.

Politikerne har vedtatt at det årlig skal bevilges 6 millioner kroner til IKT i oppvekstsektoren i den nærmeste fireårsperioden. Av dette vil 4 millioner gå til digitale enheter i skolene, mens de øvrige 2 millionene skal benyttes til oppgradering av infrastruktur, kompetanseheving blant lærerne, samt til digitale enheter i barnehagene.

Alle elever om noen år

Og du lurer kanskje på om det bare er førsteklassingene som starter i august 2017 som får iPader? Neida, dette vil også gjelde alle førsteklassinger som kommer etter dem.

Det betyr at om noen år, vil alle barneskoleelever i Sarpsborg benytte iPad som læringsverktøy.

Blyant, viskelær og bøker legges likevel ikke på hylla. Nettbrettene er et supplement til dette i undervisningen.