>Jernbanesaken er utsatt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Jernbanesaken er utsatt

08.12.2016

Bystyret skulle onsdag 7. desember vedta et planprogram for nytt dobbeltspor for jernbane gjennom Sarpsborg. Saken endte til slutt med å bli utsatt.

Saken "Fastsetting av planprogram for kommunedelplan med konsekvensutredning for InterCity dobbeltspor Fredrikstad - Sarpsborg, rv 110 Simo - St.Croix og fv 118 Ny Sarpsbru med eventuell omlegging  av rv 111 øst for Hafslund" ble behandlet som eneste sak i et eget bystyremøte.

Posisjonens forslag lå an til å falle ettersom flere representanter valgte å bryte med eget partis innstilling. Til slutt endte behandlingen av saken med et flertall for å utsette saken. 22 stemte for å utsette saken og 21 stemte mot.