Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Kirsti Skaug konstitueres som kommunedirektør

Innhold

Kirsti Skaug konstitueres som kommunedirektør.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Kirsti Skaug konstitueres som kommunedirektør

03.05.2019

Endringer i kommuneledelsen i Sarpsborg.

På grunn av sykdom blir det midlertidige endringer i kommuneledelsen i Sarpsborg. Ordføreren foreslår at Kirsti Skaug konstitueres som kommunedirektør.

Det er bystyret som konstituerer kommunedirektøren (rådmannen). Ordfører fremmer nå forslag om konstituering til formannskapets møte 9. mai og saken kommer opp til endelig avgjørelse i bystyret 24. mai.

Kirsti Skaug er i dag direktør helse og omsorg og har i mange år vært kommunedirektørens faste stedfortreder. Hun foreslås konstituert som kommunedirektør fra og med 24. mai og inntil videre. Dersom bystyret slutter seg til dette vil kommunedirektøren konstituere helsesjef Øivind Werner Johansen som direktør helse og omsorg i samme periode.

Bakgrunnen for disse endringene er at kommunedirektør Unni Skaar går inn i et lengre sykefravær for behandling av brystkreft.