Finn ansatt

Kontakt oss

Åpningstider

Ledig stilling

Min side

>Klagebehandling eiendomsskatt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


Disse tilbakemeldingene blir ikke besvart.
Ikke skriv noe personsensitivt.

Klagebehandling eiendomsskatt

24.08.2020

Har du klaget på eiendomsskatten som ble satt i forbindelse med omtakseringen i kommunen? Klagebehandlingen er godt i gang - men vil ta noe tid.

Klagebehandlingen startet da klagefristen gikk ut, 10. mai 2020. Det er mange som har henvendt seg til oss, og klagebehandlingen vil derfor ta noe tid.

Det er ingen grunn til å purre på behandling av din klage – du vil bli kontaktet når den er klar.

Behandling

Behandling av alle saker foregår på følgende måte;

  • Alle saker skal behandles individuelt, og hver enkelt sak behandles av en saksbehandler.
  • Det utarbeides saksdokument på hver enkelt sak.
  • Alle saker skal presenteres for sakkyndig nemnd som avgjør utfallet av klagen.
  • Når utfallet er klart vil alle få skriftlig orientering om dette.
  • Dersom man ikke får fullt medhold i klagen vil saken automatisk bli overført til Klagenemnden, og Klagenemnden vil deretter behandle alle sider ved saken på nytt

Klagebehandlingen er et stort stykke arbeid som nødvendigvis må ta noe tid. I tillegg arbeides det fremdeles fra hjemmekontor, og det er begrensinger i møtevirksomhet, som følge av pandemien.

Vi ber om forståelse for dette. 

Husk at fakturaen for eiendomsskatten må betales også mens du venter på klagebehandlingen. Hvis utfallet av klagesaken går i klagers favør vil overbetalt skatt tilbakebetales.

Mer informasjon

Les mer om eiendomsskatten og arbeidet som er gjort, på vår samleside: Eiendomsskatt 2020